Natuurinclusieve Wind op Zee

Project

Natuurinclusieve Wind op Zee

Nederland wil op grote schaal investeren in de ontwikkeling van windparken op zee (Noordzee2030). Tegelijkertijd heeft ons land verplichtingen rond het realiseren van natuurdoelen in het kader van Natura 2000 en de Europese Kaderrichtlijn Marien. De aanleg van windparken op zee beïnvloedt het mariene ecosysteem en de ruimte voor andere gebruikers; er zijn positieve en negatieve effecten. Combinaties van windmolenparken met andere functies zoals natuurherstel/-behoud en voedselproductie zijn denkbaar, maar komen vooralsnog nog niet goed van de grond.