Nieuws

Nieuw rapport met Top 58 knelpunten uittrek schieraal

Gepubliceerd op
8 augustus 2013

De grootste knelpunten voor de uittrek van paairijpe paling (schieraal) zijn de stuwcomplexen met waterkrachtcentrales in de Maas bij Lith en Linne. De grote spuisluis-complexen zoals Den Oever, Kornwerderzand en Haringvliet zijn niet als knelpunt aangemerkt voor deze aal. Dat blijkt uit de Top 58 van knelpunten die IMARES heeft gepubliceerd.

Belangrijkste knelpunten in kaart

Nederland kent duizenden gemalen, centrales, stuwen en sluizen. Schieraal wil daar doorheen om uit te trekken, maar sneuvelt vaak of wordt erdoor tegengehouden. In 2009 is er al een overzicht opgesteld van de belangrijkste migratieknelpunten voor paling in Nederland. Hierbij werd geen onderscheid gemaakt tussen intrekproblemen voor glasaal en uittrekproblemen voor schieraal. IMARES Wageningen UR heeft nu in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een onderbouwde inventarisatielijst opgesteld waarin de belangrijkste migratieknelpunten alleen voor schieraal zijn opgenomen.

Onderzoek bij knooppunten

IMARES heeft daarbij gebruik gemaakt van bepaalde modellen, gegevens over watersystemen en informatie van waterbeheerders. Voor de lijst werd een inschatting gemaakt van de hoeveelheid aal die potentieel bij de knooppunten aankomt, de sterftekans tijdens de passage van deze gemalen en waterkrachtcentrales en van de barrièrewerking. Daarmee werd de geschatte verliespost aan schieraal (in ton) per migratieknooppunt bepaald. Een groot aantal gemalen is aangemerkt als knelpunt, waarbij voor de gemalen Stroink, IJmuiden en Blocq van Kuffeler in absolute zin de grootste verliezen aan schieraal zijn ingeschat.

Migratieknelpunten

De onderzoekers noemen de lijst een goede eerste aanzet om tot prioritering en samenstelling van een maatregelenpakket van aan te pakken migratieknelpunten te komen. Dit najaar zal via de stichting Duurzame Palingsector Nederland (Dupan) in ieder geval op 25 locaties verspreid door heel Nederland paling over de dijk gezet gaan worden.

Bron: Vismagazine.nl