Impact story

Nieuwe kansen voor oesters bij windparken

Oesterbanken zijn van grote waarde voor het onderwaterleven, maar in de Noordzee bestaan ze bijna niet meer. Wageningen Marine Research werkt in opdracht van de windenergiesector en natuurorganisaties aan het herstel van de platte oester en maakt daarvoor gebruik van windmolenparken in de Noordzee.

De waarde van oesterbanken

Voor het leven onder zee zijn oesterbanken van grote waarde. Ze filteren het zeewater en vormen een rust- en paaigebied voor vissen, die op hun beurt weer haaien, roggen, bruinvissen en zeehonden aantrekken. Door overbevissing, ziektes en vervuiling zijn de platte oesterriffen in de Noordzee echter bijna helemaal verdwenen.

De eerste resultaten van het onderzoek zijn hoopgevend: de dit jaar uitgezette platte oesters overleven goed en planten zich voort.
Pauline Kamermans, onderzoeker bij Wageningen Marine Research

Monitoringskooien en ziektevrije oesters

Pauline Kamermans, onderzoeker bij Wageningen Marine Research, zet zich in om de oesterbanken terug te brengen. Voor haar onderzoek plaatst ze monitoringskooien met oesters in de Noordzee die ze regelmatig naar boven haalt om de ontwikkeling te volgen. Ook houdt Kamermans zich samen met de hatchery Roem van Yerseke intensief bezig met het kweken van ziektevrije oesters uit een besmet brongebied, iets wat nergens anders in Nederland wordt gedaan.

Vier pilots in windparken

Momenteel lopen er zeven pilots, waarvan vier rondom windparken. Windparken zijn zeer geschikte locaties voor het onderzoek, omdat er weinig vissers komen en de zeebodem dus onberoerd blijft. De eerste resultaten van het onderzoek zijn hoopgevend: de dit jaar uitgezette platte oesters overleven goed en planten zich voort. In het voorjaar van 2019 haalt Kamermans de monitoringskooien weer naar boven om te zien of de larven zich ook gevestigd hebben. Als de oesterbanken in de loop van de tijd op eigen kracht kunnen overleven, zal het hele onderwaterleven in de Noordzee daarvan profiteren.

Platte Oester Consortium

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met SAS Consultancy en Bureau Waardenburg en er zijn verschillende natuurorganisaties bij betrokken, zoals Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee.