Nieuws

Noordse Stormvogel en plastics – graadmeter rapport 2018

article_published_on_label
2 september 2019

Een nieuw rapport is uitgebracht over de monitoring van plastics in de magen van Noordse Stormvogels die aanspoelen op de Nederlandse kust. Deze graadmeter wordt gebruikt in Nederlands en Europees beleid. Vandaar dat het rapport engelstalig is.

De trend die we kunnen waarnemen is dat de hoeveelheid plastic in de magen van stormvogels iets terugloopt. De afname is statistisch significant, maar verloopt langzaam. Voortdurend nieuw beleid en verder verhoging van de maatschappelijke bewustwording zijn essentieel om de lange termijn doelstelling voor ecologische kwaliteit te kunnen halen. De politieke doelstelling voor de lange termijn is dat hoogstens 10% van de stormvogels meer dan 0.1 gram of plastic in de maag mag hebben. Op dit moment komt van de 115 vogels die over de periode 2014-2018 werden onderzocht, nog 43% boven de grenswaarde van 0.1 gram plastic in de maag. Bijna alle magen (93%) bevatten wel iets van plastic in de maag. De ‘gemiddelde’ stormvogel langs onze kust vliegt op dit moment rond met ongeveer 24 stukjes plastic in de maag, met een gewicht van 0.26 gram.  

Vogels voor onderzoek

Dankzij de voortdurende inspanningen van vele vrijwilligers konden over de 5-jaarsperiode 2014-2018 in totaal 115 noordse stormvogels voor het graadmeter onderzoek in Nederland worden verzameld.

Een dode noordse stormvogel in een stormlijn op het Nederlandse strand.
Een dode noordse stormvogel in een stormlijn op het Nederlandse strand.

Representatieve maag

De maaginhoud van stormvogel NET-2018-010 geeft een redelijk representatief beeld van de maaginhouden van noordse stormvogels langs de Nederlandse kust. Met 38 stukjes plastic ligt dit voorbeeld qua aantallen boven het landelijk gemiddelde, maar het totaal plastic gewicht ligt met 0.2367g enigszins onder het Nederland 2014-2018 gemiddelde van 0.26g.

Representatief voorbeeld van plastics in de maag van noordse stormvogel NET-2018-010.
Representatief voorbeeld van plastics in de maag van noordse stormvogel NET-2018-010.

Betrouwbare graadmeter

De betrouwbaarheid van de stormvogel graadmeter kan goed worden geillustreerd aan de hand van de trends in de aparte leeftijdsgroepen in de metingen van gestrande stormvogels sinds het begin van het onderzoek in 1979. Jongere stormvogels (blauwe cirkels in de figuur) hebben gemiddeld meer plastic in de maag dan volwassen vogels (de rode driehoeken). Omdat de patronen in deze beide groepen elkaar goed volgen, kan het graadmeter systeem gebruik maken van alle gecombineerde gegevens van alle stormvogels (de grijze ruiten in de grafiek; daarin ook vogels van onbekende leeftijd). De grafiek toont de afname in het percentage stormvogels dat meer dan 0.1g plastic in de maag heeft.

Leeftijdsafhankelijke trends in het percentage van in Nederland aangespoelde stormvogels dat meer dan 0.1g plastic in de maag heeft.
Leeftijdsafhankelijke trends in het percentage van in Nederland aangespoelde stormvogels dat meer dan 0.1g plastic in de maag heeft.

De toekomst voorspellen?

Op basis van jaarlijkse gegevens van het percentage stormvogels met meer dan 0.1g plastic in de maag tussen 2002 en 2018 (rode cirkels in de grafiek), kan een modelmatige voorspelling worden gedaan van de toekomstige ontwikkelingen (blauwe cirkels). Het huidig model voorspelt dat de ecologische doelstelling van minder dan 10% van de stormvogels met meer dan 0.1g plastic kan worden bereikt rond het jaar 2049. Dat vereist wel dat verdergaande maatregelen en maatschappelijke bewustwording worden voortgezet in het huidige tempo. We kunnen niet achterover leunen en denken dat het nu wel goed komt.

Model voorspelling van het jaar waarin de lange-termijn ecologische doelstelling kan worden bereikt.
Model voorspelling van het jaar waarin de lange-termijn ecologische doelstelling kan worden bereikt.