Nieuws

Noordse stormvogels wegwijzers in het internationale zeebeleid

Gepubliceerd op
17 augustus 2017

Het secretariaat van het milieuverdrag voor de noordoost-Atlantische Oceaan (OSPAR), heeft een webportal geopend, waarin de toestand van het zeemilieu wordt beschreven.

OSPAR portal voor de toestand van de zee

Het secretariaat van het milieuverdrag voor de noordoost-Atlantische Oceaan (OSPAR), heeft een webportal geopend, waarin de toestand van het zeemilieu wordt beschreven. Deze stand van zaken word vastgelegd in het kader van de Europese Kader Richtlijn Marien (KRM).

In de KRM hebben Europese lidstaten afgesproken dat zij toe zullen werken naar een zogenaamde ‘Goede Milieu Toestand (GMT)’, met bijbehorende doelstellingen die in het jaar 2020 bereikt moeten worden.

Op de portal zijn nu de resultaten van tussentijdse milieumetingen t/m 2014 gepubliceerd. Voor de zwerfvuilsituatie worden de KRM-indicatoren besproken voor afval op stranden, afval op de zeebodem en de hoeveelheden plastics in magen van noordse stormvogels. Wageningen Marine Research heeft in opdracht van Rijkswaterstaat de internationale stormvogelevaluatie voor OSPAR verzorgd. 

Goede Milieu Toestand nog ver weg

Onderzoek aan maaginhouden van noordse stormvogels rondom de hele Noordzee is rond 2002 opgestart. De gegevens voor vijf verschillende deelgebieden laten zien dat er sindsdien tot 2014 weinig is veranderd. In het Kanaal is de vervuiling het ergst, maar de hele Noordzee is beduidend vuiler dan gebieden verder naar het noorden. Ruim 90% van de stormvogels uit de Noordzee heeft wel enig plastic in de maag. Bij zo’n 58% zit zelfs meer dan de drempelwaarde van 0.1g plastic in de maag.

Plastics uit de maag van een noordse stormvogel, met daarin industriële korrels (linksonder), draadvormig afval (linksboven) en een mix van plastic vellen, fragmenten en schuimvormige gebruiksplastics (rechts)
Plastics uit de maag van een noordse stormvogel, met daarin industriële korrels (linksonder), draadvormig afval (linksboven) en een mix van plastic vellen, fragmenten en schuimvormige gebruiksplastics (rechts)

OSPAR heeft een langetermijndoelstelling vastgelegd waarbij nog hoogstens 10% van de dieren de drempelwaarde van 0.1g mag bereiken. In de Europese KRM is nog geen strak doel voor het jaar 2020 vastgelegd. Maar het plasticniveau en gebrek aan aantoonbare trends tot 2014 maken duidelijk dat er nog veel moet gebeuren. De OSPAR landen hebben daartoe in 2014 een regionaal actieplan opgesteld.

Voor volledige informatie over de stormvogelevaluatie, zie:

OSPAR (2017): OSPAR Intermediate Assessment 2017. Plastic Particles in Fulmar Stomachs in the North Sea. OSPAR Assessment Portal OAP