Project

Omvang bijvangsten beroepsvisserij bij vismigratievoorzieningen & overleving vis na terugzetten

In het kader van vrije vismigratie welke vanuit de KRW wordt ondersteund zijn er door heel het land vismigratie voorzieningen ingesteld. Het type kan sterk verschillen van Vismigratie Rivier in de Afsluitdijk tot aan visvriendelijk sluis beheer bij een regionale waterbeheerder. Op veel van deze plekken wordt ook gevist met fuiken doordat zogenaamde knooppunten in migratie routes concentraties vis met zich meebrengen. Het uit te voeren onderzoek is noodzakelijk om tot een inhoudelijke onderbouwing te komen waarom visserij vrije zones nodig zijn. IMARES doet derhalve onderzoek naar 1) het (globaal) in kaart brengen van de bijvangsten die door beroepsvisserij wordt gevangen en terug gezet worden nabij kunstwerken. 2) naar de overleving van vis na het terugzetten als deze zijn bijgevangen in fuiken.


In het kader van vrije vismigratie, welke vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) wordt ondersteund, zijn er door heel het land vismigratie voorzieningen ingesteld. Het type kan sterk verschillen van Vismigratie Rivier in de Afsluitdijk tot aan visvriendelijk sluis beheer bij een regionale waterbeheerder. In veel wateren wordt ook gevist. IMARES doet 1) onderzoek naar het (globaal) in kaart brengen van de bijvangsten (schubvis) die door beroepsvisserij wordt gevangen en moet worden teruggezet; 2) onderzoek naar de overleving van deze vis na het terugzetten.


Publicaties