Nieuws

Onderzoek plastic in stormvogels een wereldwijd voorbeeld

Gepubliceerd op
13 juli 2016

Eind mei 2016 werd in Nairobi de ‘UN Environment Assembly’ vergadering gehouden, waar het wereldwijde milieubeleid werd besproken. Naar aanleiding van plastic vervuiling in de zee werd op deze vergadering een nieuw UNEP rapport gepresenteerd: Marine plastic debris and microplastics: Global lessons and research to inspire action and guide policy change

Het zwerfvuilonderzoek aan Noordse Stormvogels komt in dit rapport geregeld ter sprake, en krijgt zeer ruim twee pagina’s de aandacht als waardevolle langetermijnstudie. Voor alle betrokken is dit een erkenning van het werk, zeker voor de vele vrijwilligers die dood gevonden stormvogels voor ons onderzoek over het strand sjouwen: misschien dat je je er op het strand niet altijd bewust van bent, maar je brengt een boodschap aan de wereld.

Download