Nieuws

Onderzoekers zaaien zeekraal op pionierkwelder Delfzijl

Gepubliceerd op
28 mei 2019

Voor de kust van Delfzijl zijn op 27 mei miljoenen zeekraalzaadjes ingezaaid op de pas aangelegde pionierkwelder. Deze kwelder is een testlocatie voor kwelderontwikkeling om de effecten van de zeespiegelstijging te beperken. In opdracht van de gemeente Delfzijl experimenteren onderzoekers van EcoShape hier met verschillende methoden om kwelderaangroei te stimuleren. Wageningen Marine Research voert samen met andere EcoShape-partners Royal Haskoning DHV, Arcadis en Deltares het onderzoek op de proefkwelder uit. Het Waddenfonds is de belangrijkste financier.

Uniek project

De pionierkwelder is ingedeeld in proefvakken die verschillen in de verhouding zand/klei, de natuurlijke aanvoer van zeekraalzaad en het wel of niet inzaaien van zeekraal. In drie van de proefvakken is de helft met zeekraal ingezaaid. "De wereld van economie en ecologie komt prachtig bij elkaar in het project Marconi in Delfzijl," aldus wethouder Jan Menninga. "Dat we met deze investering ook nog eens kennis kunnen ontwikkelen in een natuurgebied, maakt het project uniek. Daar zijn we trots op. Een gezamenlijke aanpak loont, dat tonen we aan in Delfzijl."  

Tekst gaat verder onder de afbeelding. Klik op de afbeelding voor een vergroting.

De pionierkwelder is ingedeeld in proefvakken die verschillen in de verhouding zand/klei, de natuurlijke aanvoer van zeekraalzaad en het wel of niet inzaaien van zeekraal. Bron: Wageningen Marine Research
De pionierkwelder is ingedeeld in proefvakken die verschillen in de verhouding zand/klei, de natuurlijke aanvoer van zeekraalzaad en het wel of niet inzaaien van zeekraal. Bron: Wageningen Marine Research

Belang van kwelders

Kwelders zijn waardevol natuurgebied en aantrekkelijk leefgebied voor planten en dieren. Ze beperken de effecten van bodemdaling en zeespiegelstijging. Bovendien leggen ze CO2 vast. Kwelders verbeteren de waterkwaliteit, vergroten de kustveiligheid door hun golfremmende werking en verhogen de aantrekkelijkheid van de kust.  

Toepassing van kennis

Op verschillende plekken in Nederland en daarbuiten zijn natuurlijke kwelders verdwenen door ingrepen van de mens. EcoShape ontwikkelt kennis om kwelderaangroei op een zo natuurlijk mogelijke manier te stimuleren, door te bouwen met de natuur. 

Recept voor kwelderontwikkeling

Onderzoeker Martin Baptist van EcoShape: "We leggen een kwelder aan met als ingrediƫnten zand, klei en planten. Het beste recept kennen we nog niet, zoals welke hoeveelheden en verhoudingen leiden tot het beste resultaat? En welke apparatuur kun je gebruiken en wat wordt de bereidingsduur? We gebruiken bij de aanleg bijna vergeten methodes, zoals het oogsten en zaaien van zeekraal en een antieke strosnijder. Bij het meten gebruiken we ook geavanceerde meettechnieken om de kweldervorming te volgen."

Partners

Het onderzoek is onderdeel van het project Marconi Buitendijks. De gemeente Delfzijl werkt hierbij samen met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's, provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Het Groninger Landschap en Groningen Seaports. EcoShape-partners Wageningen Marine Research, Royal Haskoning DHV, Arcadis en Deltares voeren het onderzoek op de pionierkwelder uit. Het Waddenfonds, de provincie Groningen en EcoShape financieren het onderzoek gezamenlijk.

Onderzoekers zaaien zeekraal in op pionierkwelder bij Delfzijl (foto: EcoShape)
Onderzoekers zaaien zeekraal in op pionierkwelder bij Delfzijl (foto: EcoShape)
Onderzoekers scheppen zeekraal over uit de aanhanger in zaaiemmers (foto: EcoShape)
Onderzoekers scheppen zeekraal over uit de aanhanger in zaaiemmers (foto: EcoShape)