Nieuws

Ook Britse stormvogels laten afname van plastic zwerfvuil zien

article_published_on_label
9 oktober 2020

Wageningen Marine Research coördineert ook in Groot-Brittannië het graadmeteronderzoek aan plastics in magen van stormvogels. Daartoe wordt nauw samengewerkt met onderzoekers uit Engeland en Schotland inclusief de Orkney- en Shetland-eilanden. Deze samenwerking loopt al vanaf 2002, toen het internationale Save the North Sea project (SNS) van start ging.

Daniel Turner, coördinator van het strandvogel onderzoek en het SNS stormvogel project in noordoost Engeland analyseert stormvogel maaginhouden.
Daniel Turner, coördinator van het strandvogel onderzoek en het SNS stormvogel project in noordoost Engeland analyseert stormvogel maaginhouden.

Afname

Het langlopend onderzoek aan de Britse kant van de Noordzee toont een afname in de hoeveelheid plastic in de magen van aangespoelde stormvogels. In Nederland is die afname statistisch significant. Bij de Britse vogels is dat nog net niet het geval vanwege kleinere aantallen onderzochte vogels en lokale verschillen. Maar de aanwijzingen voor een vergelijkbare ontwikkeling zijn duidelijk. De doelstelling van Noordzeebeleid is dat hoogstens 10% van de gevonden stormvogels 0,1 gram of meer plastic in de maag mag hebben. Om te voldoen aan die norm moeten de lijnen in bijgaande grafiek tot onder de rode horizontale lijn zakken. Er zal nog een hoop verbetering nodig zijn.

Vergelijkbare afname van plastic in magen van Britse en Nederlandse stormvogels. Uiteindelijk moet het niveau zakken tot onder de horizontale rode lijn.
Vergelijkbare afname van plastic in magen van Britse en Nederlandse stormvogels. Uiteindelijk moet het niveau zakken tot onder de horizontale rode lijn.

Beelden zeggen meer dan woorden

Grafieken en statistische analyses zijn waardevol, maar beelden van de plastics in maag vertellen het verhaal toch vaak beter. In bijgaand ‘finders’ document staan alle vogels die tijdens een workshop begin 2020 zijn geanalyseerd met fotos van de plastics in de magen. Download dit document hier.

Het Finders Report
Het Finders Report