Nieuws

Paling voor consumenten veilig, zelfgevangen paling is een risico

Gepubliceerd op
28 juni 2016

In Resource is een artikel gepubliceerd over het promotieonderzoek van Myrthe van den Dungen, die heeft onderzocht hoeveel dioxine-achtige stoffen, PCB's en andere giftige stoffen mensen binnen kunnen krijgen door het eten van paling uit vervuilde rivieren.De paling die de consument op dit moment kan kopen is volkomen veilig: 95% wordt gekweekt en 5% is afkomstig uit schone wateren. Uit eerder onderzoek van IMARES en RIKILT blijkt dat paling uit de vervuilde grote rivierengebieden wel 10 tot 20 keer hogere gehalten aan doxine-achtige stoffen, PCBs en andere verontreinigingen bevatten dan paling uit schone wateren. Het is dus terecht dat deze gebieden al sinds 2011 zijn gesloten.

Sinds 2011 is er een vangstverbod voor paling uit een groot deel van het Nederlandse oppervlaktewater omdat een deel is vervuild met vooral dioxines en PCB's (polychloorbifenylen). Commerciële palingvangst is daar verboden. Sportvissers mogen er nog wel paling vangen, maar moeten deze zoals overal in Nederland gelijk terugzetten ter bescherming van de paling. Uit dit onderzoek blijkt dat dat maar beter is ook voor de volksgezondheid.

Toxicoloog Van den Dungen vond voor haar onderzoek tachtig regelmatige palingeters bereid zich te laten onderzoeken en interviewen voor haar studie. Mensen die vóór het vangstverbod paling uit 'vuile gebieden' hadden gegeten bleken gemiddeld nog steeds 2,5 keer hogere gehaltes aan dioxine-achtige stoffen in hun lichaam te hebben dan consumenten van ‘schone paling’. Het gehalte aan PCB's en hormoonverstorende PCB-metabolieten was zelfs tot wel 10 keer hoger. Beide waarden liggen boven de als veilig aangenomen waarde.

Consumenten van paling die op dit moment op de markt is, krijgen niet teveel gif binnen. Dat komt doordat 95% van de verkochte paling van kweek is en de rest is afkomstig uit schonere wateren. Het onderzoek toont aan dat de mannen die deze paling eten inderdaad geen verhoogde gehaltes aan verontreinigingen in hun bloed hebben.

Lees het volledige artikel bij Resource:

Vangstverbod paling blijkt terecht - 28 juni 2016

Promotie: