Dossier

Plastic afval en het dierenleven op zee

Jaarlijks verdwijnt tussen de 5 en 13 miljoen ton plastic van land in zee en eindigt in wat we kennen als ‘de plastic soep’. Zeevogels en andere dieren eten per ongeluk plastic afval of raken erin verstrikt. Wageningen Marine Research onderzoekt de effecten van plastic afval op het milieu en het dierenleven in zee. Ons instituut is grondlegger van een permanent graadmeteronderzoek aan plastics in magen van Noordse Stormvogels in de Noordzee. De resultaten worden door Nederlandse en Europese overheden gebruikt om het beleid tot vermindering van zwerfvuil te kunnen controleren.

(interne redirect naar WMR-expertise)