Nieuws

Plastics in Noordzee vis

Gepubliceerd op
2 juli 2013

In een onderzoek van de maaginhoud van 1203 vissen uit de Noordzee werd in 2.6% van de dieren plastic fragmenten aangetroffen. Zeer dunne draadjes (‘kleding-stof’) werden hierin niet meegeteld. Er waren verschillen tussen vissoorten en gebieden.

Ruim 13% van de kabeljauwen had plastic in de maag, terwijl geen plastic werd gevonden in makreel en grauwe poon. Bij haring, wijting, horsmakreel en schelvis lag dit percentage tussen de één en zes procent. Vis uit het zuidelijke deel van de Noordzee bevatte vaker plastic (5.4%) dan vis van meer noordelijk gelegen vangplaatsen (1.2%).  De stukjes plastic waren allemaal kleiner dan vijf millimeter, en er waren zelden meer dan twee stukjes plastic in dezelfde vis aanwezig. Zulke hoeveelheden hebben naar verwachting geen direct ernstige effecten op het individu, maar indirecte effecten zijn niet in te schatten. Ook het eventueel eten van plastic door hele jonge vis of vislarven verdient nog aandacht.

Artikel

  • Plastic in North Sea Fish
    E.M. Foekema, C. de Gruijter, M.T. Mergia, J.A. van Franeker, A.J. Murk & A.A. Koelmans. (2013) Environmental Science and Technology 47: 8818–8824.

Zie ook: