Project

Recreatieve visserij

De Europese Data Collectie Verordening (Data Collection Framework, DCF) verplicht lidstaten tot het verzamelen van data met betrekking tot de omvang van de recreatieve visserij op aal, kabeljauw, zeebaars, zalm, haaien en roggen in de Noordzee en op aal en zalm in de binnenwateren. De recreatieve visserij vindt voornamelijk plaats met hengels vanaf de kant of vanaf bootjes.

Projectdoelstelling

Binnen het project wordt data verzameld met betrekking tot de Nederlandse recreatieve visserij op bovengenoemde soorten. Op basis hiervan wordt een schatting gemaakt van de recreatieve vangst (onttrekking en teruggezet) van aal, kabeljauw en zeebaars in de Noordzee en aal in binnenwateren en de kustwateren.

Werkwijze

Het project bestaat uit drie basisonderdelen. Een Screening Survey om te bepalen hoeveel Nederlandse recreatieve vissers er zijn. Vervolgens worden uit deze survey ongeveer 2000-2500 recreatieve vissers geselecteerd om deel te nemen aan een Logboek Survey. De Screening Survey wordt om het jaar uitgevoerd. De laatste screening survey vond in 2017 plaats en zal in december 2019 weer plaatsvinden. In het daarop volgende jaar (2018, 2020) wordt een Logboek Survey uitgevoerd. Het laatste onderdeel is het veldwerk, waarbij vissen langs de kust worden gemeten. Deze dient om een lengte frequentieverdeling van de vangsten te maken. Daarnaast worden in een aparte logboeksurvey de zeevisvangsten van recreatieve staandwantvissers bijgehouden.

Producten

  • uitvoeren van de Logboek Survey;
  • uitvoeren van het veldwerk;
  • rapportage van de recreatieve vangsten gemeten in de Logboek Survey die in de afgelopen periode is uitgevoerd;
  • in stand houden van een database met monitoringsgegevens van de recreatieve visserij van de Logboek Survey die in de afgelopen periode is uitgevoerd;
  • deelname en verslag ICES werkgroep over recreatieve visserij surveys (WGRFS);
  • populair wetenschappelijke artikelen;
  • voorlichting van de sector en publiek over de activiteiten en de resultaten van het onderzoek in de vakpers en de websites van Wageningen Marine Research en CVO.

Publicaties

Alle rapporten van alle internationale expertgroepen, waaraan Nederlandse experts hebben meegewerkt, zijn toegankelijk op de websites van ICES en STECF. Ten behoeve van het verstrekken van informatie aan het Nederlandse publiek staan hieronder alle actuele publicaties met betrekking tot visbestanden en internationale adviezen. Ook de nationale rapporten die voortkomen uit dit programma zijn bijgevoegd. Via vakbladen wordt regelmatig informatie verspreid over de ontwikkelingen in de visserijmogelijkheden en het visserijbeheer.