Showcase

Reproductie van paling in gevangenschap klaar voor volgende stap

Wereldwijd is de natuurlijke palingstand sinds de jaren zeventig sterk gedaald. Palingkwekerijen zijn echter nog steeds afhankelijk van de vangsten van glasaal in de natuur, die vervolgens tot vermarktbare paling wordt opgekweekt.

De productiecyclus sluiten

Voortplanting in gevangenschap, zoals onderzocht door Wageningen Livestock Research, kan de aquacultuur voorzien van glasaal en zo de productiecyclus sluiten zonder negatieve effecten voor de natuurlijke palingstand.

Verschillende internationale onderzoeksgroepen die hieraan werken, hebben hun krachten gebundeld in het Eel Reproduction Innovation Center (EELRIC). Het EELRIC fungeert als een kennisplatform voor de reproductie van paling. Het is de thuisbasis van een internationaal consortium voor het delen van kennis en ervaring met als doel samen doorbraken te forceren.

We zijn erin geslaagd om palinglarven in gevangenschap te produceren, maar hoe ze tot levensvatbare glasaaltjes op te kweken is nog steeds onontgonnen terrein
Arjan Palstra, onderzoeker Fokkerij en genomica

Krachtenbundeling

EELRIC is geïnitieerd door en eigendom van een samenwerkingsverband van Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) en Wageningen University & Research. EELRIC is een belangrijke stap in de richting van duurzame kweekpalingsector.