Project

Schepen monitoren met satelliet (VMS)

Hoe belangrijk zijn bepaalde gebieden zijn voor de visserij, of welk effect de visserij heeft op het ecosysteem? Om deze vragen te kunnen beantwoorden maken we gebruik van Vessel Monitoring through Satellite (VMS) gegevens.

De meeste gegevens komen van de boomkorvloot. In Nederland is dit een van de belangrijkste vloten die op bodemvissen vist. De ongeveer 250 schepen richten zich vooral op schol en tong. Een dwarsliggende boom, de boomkor, sleept een net met maaswijdtes vanaf 80 mm over de zeebodem.

Dagelijks wordt de vangst per soort en het aantal uren op zee geregistreerd in de logboeken. Deze informatie wordt doorgegeven aan de Algemene Inspectie Dienst (AID). Deze verzamelt ook gegevens over het ruimtelijke gebruik van de Noordzee door de schepen, het VMS systeem. Vanuit een vissersschip wordt een signaal gezonden naar een satelliet. De gegevens (positie, snelheid en vaarrichting) worden direct doorgestuurd naar de AID. IMARES krijgt en gebruikt, met toestemming, voor onderzoeksdoeleinden.

Door analyse van de gegevens weten we wanneer en waar een schip aan het vissen was. Door deze informatie te koppelen, krijgen we een beeld van de verspreiding van de visserij over de Noordzee. Zo kunnen we in specifieke gebieden onderzoeken hoe belangrijk ze zijn voor de visserij en welk effect de visserij zal hebben op de bodemfauna in dat gebied.