Stage

Stage: Kleirijperij

Wageningen Marine Research is op zoek naar een student voor een uitdagende stage rondom de effecten van kwelderplanten op de rijping van gebaggerd slib naar bruikbare klei. Dit onderzoek is onderdeel van het EcoShape-pilotproject Kleirijperij.

Het ecologisch functioneren van de Eems-Dollard wordt bedreigd door een toegenomen slibgehalte in het water. Daarom zijn er binnen het programma ED2050 verschillende pilots gestart om zo deze vertroebeling te verlagen.

In de pilot Kleirijperij onderzoeken provincie Groningen, Rijkswaterstaat, Groningen Seaports, Waterschap Hunze en Aa, het Groninger Landschap en EcoShape manieren om gebaggerd slib, gewonnen uit de Eems-Dollard, om te vormen tot bruikbare klei voor dijkenbouw. Hiervoor worden grootschalige praktijkproeven uitgevoerd om te kijken welke manier van rijpen het meest kansrijk is. Een belangrijk onderdeel is het inzaaien van planten. Hiervoor zijn in het najaar van 2019 drie vakken binnen de Kleirijperij ingezaaid met kwelderplanten en in het najaar van 2020 zullen de eerste resultaten gemeten worden.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

In deze stage zul je meedraaien met dit innovatieve 'Building with Nature'-project. Veel verschillende biologische en fysische parameters worden gemeten, zoals bovengronds en ondergronds plantenmateriaal, vochtgehalte, redox-potentiaal, saliniteit en organische stof. Een deel wordt in het veld gemeten op de kleirijperijlocatie bij Delfzijl en een ander deel in het laboratorium op onze locatie Den Helder.

Wij zoeken naar

Interesse? Stuur dan CV en motivatiebrief naar:

Kelly Elschot: kelly.elschot@wur.nl