Nieuws

Stormvogelrapport Nederland 2019

Gepubliceerd op
16 oktober 2020

Er is weer een nieuw rapport uitgebracht over het graadmeteronderzoek aan plastic in stormvogels bij Wageningen Marine Research. Met hulp van vele vrijwilligers worden dood aangespoelde stormvogels verzameld en onderzocht.

Kort geleden is het jaarrapport met gegevens tot en met 2019 gepubliceerd. Het rapport is in het Engels. Een Nederlandstalige samenvatting is te vinden in het Compendium voor de leefomgeving.

Het voorblad van het stormvogel-plastic graadmeter rapport 2019
Het voorblad van het stormvogel-plastic graadmeter rapport 2019

Afname zet door

De in voorgaande jaren waargenomen afname van de hoeveelheid plastic in de magen van op onze kust gestrande stormvogels heeft zich ook in 2019 voortgezet.  De huidige situatie, weergegeven in gemiddeldes over de afgelopen vijf jaar is dat 93% van de 148 stormvogels plastic in de maag heeft, gemiddeld over alle vogels 20 stukjes, goed voor ongeveer 0.2 gram plastic per vogel. Zo’n 39% van alle stormvogels heeft meer dan 0.1 gram plastic in de maag. De beleidsdoelstelling is dat we toe moeten naar een situatie waarin minder dan 10% van de vogels meer dan 0.1 gram plastic in zich heeft. We lijken voorzichtig op weg, over de laatste 10 jaar is het gewicht aan plastic statistisch significant aan het afnemen, maar voor we onder die 10% zitten is nog een lange weg te gaan. Bijgaande figuur toont de afname in het percentage vogels met meer dan 0.1 gram plastic in de maag als lopend 5-jaars gemiddelde. Uiteindelijk moet het niveau dalen tot onder de horizontale rode lijn.

Afname in het percentage stormvogels van de Nederlandse kust dat meer dan 0.1g plastic in de maag heeft
Afname in het percentage stormvogels van de Nederlandse kust dat meer dan 0.1g plastic in de maag heeft

Kwaliteitsdoelstelling?

De huidige doelstelling van Europese beleidsmakers is dat niet meer dan 10% van de gestrande stormvogels meer dan 0.1 gram plastic in de maag mag hebben. Die grens is natuurlijk vrij willekeurig, maar weerspiegelt ongeveer het niveau van plastics dat te vinden is in stormvogelmagen in een ‘schoon’ gebied zoals Arctisch Canada.  Wat betekent dat nu? De bijgaande foto toont de inhoud van een stormvogelmaag (nr NET-2019-021) met 0.0996 gram plastic, dus vrijwel op de grens van 0.1 gram. De doelstelling houdt dus in dat één op de tien vogels nog deze hoeveelheid plastic of meer in de maag mag hebben, en dat de andere negen nog wel wat plastic in de maag kunnen hebben, maar in ieder geval minder dan wat je op de foto ziet.  Maar uiteindelijk wil iedereen natuurlijk toewerken naar echt schone magen als afspiegeling van een echt schone zee.

Stormvogel nr NET-2019-021, had één industriële pellet en twaalf stukjes gebruiksplastic in de maag, samen 0.0996 gram.
Stormvogel nr NET-2019-021, had één industriële pellet en twaalf stukjes gebruiksplastic in de maag, samen 0.0996 gram.

Alle beelden

Beelden van de plastics in de magen van alle onderzochte vogels vertellen het verhaal het eerlijkst. In bijgaand ‘finders’ document staan alle in Nederland gevonden stormvogels uit het jaar 2019, inclusief een aantal vogels uit eerdere jaren die pas in 2019 door ons konden worden onderzocht.

Download het Finders-document

Overzicht van maaginhouden uit het Finders Report van 2019
Overzicht van maaginhouden uit het Finders Report van 2019