Project

Verwateren van aal en wolhandkrab

Er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer (29 januari 2019, Bisschop) waarin de regering wordt opgeroepen de vangstverboden voor aal en wolhandkrab in het benedenrivierengebied te herzien. Dit omdat de gehalten contaminanten (PCBs en dioxines) dalen én door verwateren een extra reductie kan worden bereikt. Deze beide aannamen zijn echter onjuist; de data van de jaarlijkse monitoring vertonen geen daling en het nut van verwateren bij PCB en dioxines in wolhandkrab en aal is niet aangetoond.

In dit project wordt de beschikbare literatuur over verwateren én de beschikbare resultaten van verwaterproeven met vis en wolhandkrab verzameld en overzichtelijk weergegeven. Of deze verwaterproeven voor de visserij het gewenste effect zouden kunnen hebben; vis/wolhandkrab uit gesloten gebieden kan na verwateren toch op de markt worden gebracht, wordt besproken.

Publicaties