Nieuws

Voorbereidingen in volle gang voor vliegtuigtellingen van walvisachtigen

Gepubliceerd op
12 mei 2016

Deze week is een groep van acht onderzoekers uit vijf Europese landen bij elkaar in Le Touquet, Frankrijk om een groot onderzoek voor te bereiden naar walvisachtigen. De omvang en verspreiding van bruinvissen, dolfijnen en walvissen in de Europese Noordzee en de Atlantische wateren zullen komende zomer in kaart worden gebracht. Dit onderzoek, SCANSIII genaamd, is de derde van een serie internationaal gecoördineerde grootschalige onderzoeken naar walvisachtigen in deze wateren.

Foto: Een onderzoeker kijkt uit speciale ronde ramen, waardoor ze een onbelemmerd uitzicht op de zee onder het vliegtuig hebben. (Foto: Kristina Lehnert)

Onderzoek naar walvisachtigen

Het eerste SCANS-onderzoek werd uitgevoerd in 1994, de tweede in 2005. Met de resultaten van SCANSIII kan het beheer voor de instandhouding van walvisachtigen geoptimaliseerd worden. Deze dieren kunnen sterk worden beïnvloed door de gevolgen van menselijke activiteiten op zee, zoals geluidsproductie of vervuiling.
Het onderzoeksgebied loopt van Noorwegen tot Portugal en strekt zich uit tot de wateren ten westen van Schotland. Het werk wordt uitgevoerd met drie schepen en zeven vliegtuigen, alle bemand met ervaren waarnemers van walvisachtigen, gedurende 30 dagen in juni en juli.

Walvisachtigen tellen vanuit een vliegtuig

De vliegtuigtellingen worden gecoördineerd door Wageningen Marine Research en uitgevoerd in een aantal deelgebieden. In elk vliegtuig is een team van drie ervaren waarnemers aanwezig. Twee van hen kijken uit speciale ronde ramen, waardoor ze een onbelemmerd uitzicht op de zee onder het vliegtuig hebben. De derde waarnemer voert continu alle gegevens in die de waarnemers opnoemen.

Sighting left... porpoise, angle six two, cue body at surface, swimming direction one one zero, reaction no, dive no, normal swim
Een waarnemer verslaat wat hij ziet

Voorbereidingen en testvluchten

Bij de bijeenkomst in Le Touquet in Frankrijk, komen de projectleiders van de zeven onderzoeksvliegtuigen samen om de opzet van het onderzoek te bespreken, het materiaal te testen en de apparatuur te standaardiseren. Een aantal testvluchten met een Brittan Norman vliegtuig (van Pixair) is succesvol afgerond. De resultaten van de testvluchten worden meegenomen in het uiteindelijke protocol voor het verzamelen van gegevens, zodat op 27 juni alle zeven vliegtuigen met hun onderzoeksteams kunnen opstijgen om hun SCANSIII-onderzoek te kunnen uitvoeren.

Het vliegtuig heeft speciale ronde ramen, dit geeft een onbelemmerd uitzicht op de zee onder het vliegtuig. (Foto: Meike Scheidat)
Het vliegtuig heeft speciale ronde ramen, dit geeft een onbelemmerd uitzicht op de zee onder het vliegtuig. (Foto: Meike Scheidat)

Meer informatie over SCANSIII: bij de projectleider van Wageningen Marine Research of bij de projectleiding van het hele SCANS-project (Claire Lacey of Phil Hammond psh2@st-andrews.ac.uk).

De groep onderzoekers uit vijf Europese landen bij elkaar in Le Touquet, Frankrijk om een groot onderzoek voor te bereiden naar walvisachtigen. (Foto: Machiel Mertens - Yourmedia)
De groep onderzoekers uit vijf Europese landen bij elkaar in Le Touquet, Frankrijk om een groot onderzoek voor te bereiden naar walvisachtigen. (Foto: Machiel Mertens - Yourmedia)