Nieuws

Windparken potentiele locaties voor herstel platte oesters (Ostrea edulis) in de Noordzee

Gepubliceerd op
29 november 2018

Een aantal windparken zijn geschikte locaties voor de ontwikkeling van platte oesterbedden.

Het Energie Akkoord motiveert de overheid en industrie om te investeren in hernieuwbare energiebronnen, waarbij wind op zee een van de oplossingen is om het afgesproken doel te halen van 16% van het totale energiebudget uit hernieuwbare energiebronnen in 2023. Een optie voor medegebruik in windparken is natuur-inclusieve bouw, waarbij het ontwerp en de constructie van windparken gebruik maken van de mogelijkheid om oesterbedden te herstellen. Dit kan de ambities van de overheid voor de Noordzee ondersteunen, om biodiversiteitsdoelen te halen, ecosysteem services te herstellen en ecosysteem diensten te vergroten, inclusief de productie van voedsel uit zee.

Voor het herstel van platte oesterbedden is kennis nodig over de condities waaronder actieve restoratie van deze soort in de Noordzee succesvol kan worden geïmplementeerd. Deze publicatie geeft een raamwerk en presenteert resultaten om de geschiktheid van windparken voor herstel van platte oesters te bepalen, en geeft aanbevelingen voor pilot studies. Onze analyse liet zien dat een aantal windparken in het Nederlandse deel van de Noordzee geschikt zijn voor het ontwikkelen van platte oesterbedden. Een combinatie van oesterherstel en oesterkweek, als eiwit bron, is het onderzoeken waard.