Nieuws

Zeeschildpadden uit Bonaire leggen risicovolle reis af in Caraïbisch gebied

Gepubliceerd op
19 mei 2016

Zeeschildpadden komen naar hun broedgebieden op Bonaire van wel 10 verschillende landen in het Caraïbisch gebied. Ze lopen hierbij risico’s die bedreigend kunnen zijn voor de populatie zeeschildpadden, door het legaal of illegaal vangen of als ongewenste bijvangst in de visserij. Dit blijkt uit een recent verschenen publicatie. Zeeschildpadden leggen soms wel 3500 km af om hun broedgebieden op Bonaire en Klein Bonaire te bereiken. Na het broeden blijken ze te vertrekken via 2 belangrijke migratieroutes.

Hoe groot is het leefgebied van zeeschildpadden?

Bonaire is een nestelgebied van drie soorten zeeschildpadden: de Karetschildpad (Eretmochelys embricata), de Groene zeeschildpad (Chelonia mydas) en de Dikkopschildpad (Caretta Caretta). Om te onderzoeken hoe groot het leefgebied is van zeeschildpadden die broeden op Bonaire en Klein Bonaire, is een aantal dieren 10 jaar lang gevolgd via satelliet-tracking. Onderzoekers Lisa Becking (Wageningen University en IMARES Wageningen UR) en Marjolijn Christianen (Rijksuniversiteit Groningen en IMARES) werkten samen met Mabel Nava en Sue Willis van Sea Turtle Conservation Bonaire. Het team onderzocht 5 Dikkopschildpadden (vrouwtjes), 6 Groene schildpadden (4 vrouwtjes en 2 mannetjes) en 13 Karetschildpadden (vrouwtjes).

Een zeeschildpad met zender gaat terug de zee in (© Mabel Nava).
Een zeeschildpad met zender gaat terug de zee in (© Mabel Nava).

Lange reis naar het broedgebied op Bonaire

Zeeschildpadden hebben een complexe levenscyclus. Volwassen zeeschildpadden broeden in de nabijheid van het strand waar ze geboren zijn (een zogenaamde rookery). Aan het begin van het broedseizoen trekken de volwassenen dieren van hun foerageergebied naar hun geboortegrond. Uit de studie blijkt dat deze reis soms wel 3500 km lang kan zijn.

Meer kennis nodig over leefgebieden zeeschildpadden

In kleine broedgebieden zoals die op Bonaire en Klein Bonaire was er nog weinig bekend over het migratiegedrag van deze zeeschildpadden. Kennis hierover is van groot belang voor de instandhouding van de soorten en van hun foerageer- en broedgebieden. Dit is zeker van belang nu blijkt dat er vele foerageergebieden zijn in het Caraïbisch gebied en de onderlinge trekroutes variëren van zeeschildpadden die nestelen in hetzelfde gebied.

Twee foerageergebieden zijn belangrijk voor de zeeschildpadden uit Bonaire: de ondiepe wateren ten oosten van Nicaragua / Honduras en die bij Los Roques, Venezuela.
Onderzoeker Lisa Becking

Risico’s voor zeeschildpadden

Nestelende zeeschildpadden zijn een belangrijke toeristische attractie op Bonaire, maar zij lopen risico’s in hun verweggelegen foerageergebieden, met name in Nicaragua, Panama, Venezuela, Colombia en Haïti. Vangst van zeeschildpadden in de fourageergebieden zou de inspanningen in hun broedgebieden teniet doen die erop gericht zijn deze dieren te beschermen.

Fig. 1. Post-breeding tracks and foraging locations from Bonaire and Klein Bonaire, Caribbean Netherlands.(A) Post-breeding tracks across the Caribbean; (B) detail of Rosalind Bank, Serranilla Bank, and Banco Gorda; and (C) detail of Los Roques, Venezuela.
Fig. 1. Post-breeding tracks and foraging locations from Bonaire and Klein Bonaire, Caribbean Netherlands.(A) Post-breeding tracks across the Caribbean; (B) detail of Rosalind Bank, Serranilla Bank, and Banco Gorda; and (C) detail of Los Roques, Venezuela.

Lees meer over het project:

Lees meer in het Dossier:

Vindt u dit interessant? Deel het dan nu via social media: