Nieuws

Zeevogel-plastic monitoring in Ierland

Gepubliceerd op
24 augustus 2016

In Ierland heeft Heidi Acampora haar promotie onderzoek gericht op het onderzoeken van plastics in de magen van zeevogels. Uiteraard daarbij de Noordse Stormvogel. Recent is een eerste artikel verschenen. Het aantal onderzochte vogels is nog klein, maar lijkt toch aan te geven dat er in de Ierse wateren aanzienlijk veel plastic rond drijft. Van de 14 onderzochte Noordse Stormvogels hadden er 13 plastic in de maag, allen boven de EcoQO drempelwaarde van 0.1g. Gemiddeld over alle stormvogels 65 stukjes, met een gewicht van 1.1 gram. In diverse andere soorten, ook Zeekoet en Jan van Gent werden plastics aangetroffen.

Download het artikel:

Acampora, H., Lyashevska, O., Van Franeker, J.A. & O'Connor, I. (2016). The use of beached bird surveys for marine plastic litter monitoring in Ireland. Marine Environmental Research 120:122-129

Tot 24 sep 2016 voor ieder vrij te downloaden.

Daarna hier beschikbaar, of email de auteurs.

De Ierse zeevogel website van Heidi Acampora https://plastictides.wordpress.com/

Foto: Jan Andries van Franeker
Foto: Jan Andries van Franeker
Foto: Jan Andries van Franeker
Foto: Jan Andries van Franeker
Foto: Heidi Acampora
Foto: Heidi Acampora
Foto: Heidi Acampora
Foto: Heidi Acampora