Dienst

Zeevogels tellen

Het tellen van vogels op zee vereist veel kennis en ervaring. Al tientallen jaren leveren onze vogeltellingen inzicht in mogelijke effecten van natuurlijke veranderingen of menselijk handelen op zeevogelpopulaties, denk aan de bouw van offshore-windparken.

Aan de hand van zeevogeltellingen kunnen bijzondere gebieden in kaart worden gebracht. Door alle telgegevens in de internationale European Seabirds At Sea (ESAS)-database op te slaan ontstaan langjarige meetreeksen die een vergelijking met andere jaren en tellingen mogelijk maken.

Zeevogels tellen is werk voor doorgewinterde vogelaars: ze kennen iedere soort, ieder verenkleed en rui-stadium, ieder geluid, het gedrag, en ook elke vogel die geen zeevogel is. Ook zeezoogdieren worden meegeteld. Dat gebeurt vanaf een mobiel telplatform dat op verschillende schepen kan worden gemonteerd.

Wageningen Marine Research heeft een pool van onderzoekers die volgens gestandaardiseerde ESAS (European Seabirds At Sea) protocollen werken. Dat steekt nauw. Iedere vogel die binnen een 300 m brede strook naast het schip zwemt, wordt geteld. Zwemmende vogels worden steeds per vijf minuten vaartijd genoteerd. Vogels die over het transect vliegen worden alleen op de hele minuten van een telling geteld, en alleen binnen 300 m zijwaarts en voorwaarts, om overschatting van dichtheden te voorkomen. Gedrag van vogels (foerageren, zwemmen, ruien) wordt vastgelegd volgens standaardcoderingen. Alle data worden opgenomen in de ESAS-database en per survey wordt een cruise report gemaakt.

Gemodelleerde kaarten

Op basis van de waarnemingen worden gemodelleerde verspreidingskaarten gemaakt, waarvoor verschillende technieken ter beschikking staan. In de modellen wordt rekening gehouden met de weerscondities en andere factoren die van invloed op de waarnemingen zijn.

Toepassingen

Zeevogeltellingen worden gebruikt om de effecten op zeevogels te meten van grote industriƫle projecten zoals offshore windparken. Ook brengen we bijzondere ecologische gebieden voor het natuurbeleid in kaart (Natura 2000, Kaderrichtlijn Marien).

Kwaliteitsborging

Onze vogelwaarnemers  zijn getraind in het toepassen van ESAS-protocollen en geven zelf ook trainingen. Hun grondige kennis van de ecologie draagt bij aan een verantwoorde interpretatie van de gegevens. Ons werkgebied is niet alleen de Noordzee, maar ook Caribisch Nederland en het Zuidpoolgebied. Wageningen Marine Research draagt met haar zeevogelwaarnemingen bij aan de internationale ESAS-database  en heeft veel ervaring in het modelleren van vogelverspreiding en diverse statistische technieken zoals GLM and GAM models, Linear mixed effects modelling, Bayesian statistics, Spatial modelling met Integrated Nested Laplace approximation, Model-based Geo-statistics, Cartographic Design for Wildlife Professional en R (statistical computing).