Agrosysteemkunde

Agrosysteemkunde

Om lokaal en wereldwijd de landbouwproductiviteit op een duurzame wijze te verhogen en de veerkracht van systemen te versterken is een geïntegreerde aanpak op systeemniveau noodzakelijk. Alleen dan kunnen verschillende doelen zoals voedselzekerheid en de beschikbaarheid van diervoeder, brandstof, vezels en andere diensten veiliggesteld worden onder huidige en toekomstige klimaatcondities.

Deze verklaring van de 3e Foresight Exercise van de Permanente Commissie voor Landbouwkundig Onderzoek van de EU is precies waar Agrosysteemkunde als onderdeel van Wageningen University & Research voor staat.

Lees meer