Gewasbescherming en milieu

Gewasbescherming en milieu

Om een goede opbrengst en goede kwaliteit te kunnen realiseren is gewasbescherming noodzakelijk. Inzet van gewasbeschermingsmiddelen is daarbij onontbeerlijk, maar terecht is de nationale en internationale maatschappelijke druk groot om effecten op het milieu te minimaliseren.

Het onderzoek richt zich op innovatie van toedieningstechnieken voor een effectievere inzet met minder middelen en lagere milieubelasting (o.a. in verband met drift). Ook worden alternatieve niet-chemische methoden ontwikkeld voor bijv. beheersing van onkruiden en wordt ecologisch onderzoek verricht aan de verspreiding van uitheemse onkruiden. Daarnaast wordt onderzoek ondersteund gericht op ziekteresistentie door middel van innovatieve veredelingstechnieken en gewasmodificatie.