Autonome voertuigen en gewasbescherming

Het onderzoek naar autonome voertuigen en gewasbescherming is gericht op de integratie van automatische gewasbescherming en veilige autonome voertuigen.

Voor automatische gewasbescherming zijn sensortechnieken nodig die gewassen bemeten. Rekenregels bepalen vervolgens de benodigde afgifte van gewasbeschermingsmiddel. Voor veilige autonome voertuigen geldt dat sensoren de omgeving van voertuigen in de gaten houden en beslissingen nemen over wel of niet door kunnen rijden van deze voertuigen.

Binnen deze onderdelen wordt informatie van sensoren met elkaar gecombineerd waardoor deze waardevolle informatie wordt. Deze aanpak heeft bijvoorbeeld ook geleid tot robuuste onkruidherkenning in de gewasrij, waardoor mechanisch schoffelen daar mogelijk is geworden.