Sensoren en integratie voor Akkerweb

Geavanceerde teelt is mogelijk doordat metingen van sensoren omgezet worden in informatie. Sensoren meten de gewastoestand, bodemtoestand en inhoudsstoffen van mest of voedergewassen.

Sensoren_geavanceerde_teelt_GPS.jpg

Deze meetgegevens worden geïnterpreteerd en worden zo waardevolle informatie om ermee te kunnen rekenen. Rekenregels vertalen een gemeten eenheid door een sensor in een waardevolle actie in het teeltsysteem. Denk hierbij aan variabele input van zaaizaden, gewasbeschermingsmiddel of bodembewerkingen.

sensoren_geanceerde_teelt2.jpg

Bijna alle sensormetingen worden op mobiele basis uitgevoerd, dat wil zeggen aan bewegende voertuigen of tractoren. Deze data is gekoppeld aan GPS posities in het veld. Daarmee kan de data gevisualiseerd worden op kaartmateriaal bijvoorbeeld op Akkerweb. Dit maakt de data toegankelijk voor onderzoek en gebruik in de praktijk van teler en adviseur.