Biomonitoring

Biomonitoring: zekerheid over de luchtkwaliteit

Industrieën die stoffen in de lucht uitstoten moeten voldoen aan door de overheid vastgestelde strenge emissienormen. Toch vragen agrariërs en omwonenden in de omgeving van dergelijke industrieën zich regelmatig af of de uitgestoten stoffen misschien toch in hun directe omgeving terechtkomen. Biomonitoring – het gebruik van planten voor het meten van luchtkwaliteit – komt tegemoet aan de zorgen van zowel de agrariërs als omwonenden.

Sommige planten zijn erg gevoelig voor de luchtkwaliteit en reageren met zichtbare, specifiek toewijsbare, symptomen. Wanneer deze zogenaamde ‘indicatorplanten’ in risicogebieden worden aangeplant, is het mogelijk om daar de luchtkwaliteit te monitoren. Planten kunnen stoffen ook ook uit de lucht opnemen en opslaan zonder zichtbare symptomen, zogenaamde ‘accumulatoren’. Na de oogst kunnen deze worden geanalyseerd op bijvoorbeeld zware metalen, PAK’s, dioxines en PCB’s.‘Biomonitoring’ is inmiddels een krachtig instrument gebleken bij het monitoren van de luchtkwaliteit rond onder andere afvalverbrandingsinstallaties, erts verwerkende industrieën en mvliegvelden.

Preventief inzetten van biomonitoring

Biomonitoring meetpunt
Biomonitoring meetpunt

In 2014 is het meten van luchtkwaliteit via biomonitoring ook ingezet om de huidige situatie rond Lelystad Airport in kaart te brengen.  Tegelijkertijd zijn de toekomstige gevolgen van de geplande uitbreiding van Lelystad Airport op gewassen in de directe omgeving bepaald door biomonitoringsmetingen in de buurt van vliegveld Bremen – qua drukte vergelijkbaar met het toekomstige Lelystad Airport – werden. Daaruit bleek dat de uitstoot van de uitlaatgassen van de vliegtuigen geen nadelig effect heeft op de kwaliteit van de gewassen in de directe omgeving van vliegveld Bremen.

Betrouwbaar en wetenschappelijk meten van luchtkwaliteit

De biomonitoringsmetingen van Wageningen UR zijn betrouwbaar en wetenschappelijk verantwoord. Ze worden ingezet op verzoek van agrarische belangenorganisaties zoals LTO Nederland, maar ook van diverse provincies en industrieën. Het grote voordeel van biomonitoring voor het meten van luchtkwaliteit is dat op een gemakkelijke, inzichtelijke manier aangetoond kan worden dat de uitstoot van stoffen in de lucht door een industrie geen invloed heeft op gewaskwaliteit of leefomgeving in de directe omgeving. Voor agrariërs bieden biomonitoringsmetingen daardoor zekerheid over een blijvend goede kwaliteit van hun gewassen. Voor omwonenden leiden ze tot een veilig gevoel over hun leefomgeving.

Wilt u weten wat biomonitoring voor u kan betekenen? Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor uw specifieke situatie!