Project

Impactmeting BuurtGroenBedrijf Spijkerkwartier Arnhem

De BlauweWijkEconomie (DBWE) is een beweging in het Spijkerkwartier in Arnhem. Zij willen social enterprises ontwikkelen vanuit de passie en het talent van buurtbewoners daarbij gebruikmakend van de waarden in de wijk, opdat er een bruisende wij(k)economie gerealiseerd wordt. Eén van die initiatieven is het BuurtGroenBedrijf. Betrokken buurtbewoners en stakeholders zijn enthousiast voor het initiatief. Om de meerwaarde van de aanpak zichtbaar te maken vroegen de buurtbewoners en DBWE aan de Wetenschapswinkel om daarbij te helpen.

Voor deze zichtbaarheid voeren onderzoekers en studenten een impactmeting uit om de sociale, ecologische en economische waarden te bepalen. In december 2017 start een vierjarige samenwerking waarbij het BuurtGroenBedrijf in co-creatie met verschillende stakeholders in een living lab achtige setting wordt ontwikkeld. De impact zal vanaf de start gemonitord worden om een goed beeld van de meerwaarde te krijgen.

Onderzoeksvragen

Het onderzoek moet op de volgende vragen antwoord geven.

 • Hoe meten we de impact (effecten en het rendement) van een maatschappelijk bedrijf als het BuurtGroenBedrijf (Op financieel, sociaal en ecologisch vlak)?

  • Welk impactmeetinstrument levert op een eenvoudige wijze gegevens voor sturing, verantwoording en vergelijking?
  • Op welke indicatoren voor impact dient gemeten te worden?
  • Hoe kan het impactmeten eenvoudig geïmplementeerd worden?
  • Hoe wordt de kwaliteit van de impactmeting geborgd?
  • Hoe kan het proces van impactmeting optimaal geborgd worden voor de lange termijn (minimaal 4 jaar)?
  • Is het mogelijk impact te monitoren op individueel niveau en op wijkniveau?
 • Zijn er andere initiatieven waar de impact op financieel, sociaal en ecologisch gebied worden gemonitord? Wat valt er van hen te leren en hoe kunnen initiatieven met elkaar worden vergeleken?
 • Wat is de impact van de living lab aanpak? Wat levert het de verschillende deelnemende partijen op en wat levert het bewoners en de wijk op? Wat is de meerwaarde van het combineren van verschillende vormen van kennis? In hoeverre is de living lab aanpak een manier om samen te leren en impact te evalueren (reflexieve monitoring) waarin leren en verantwoording afleggen hand in hand gaan.