Product

Onkruid meten op verhardingen met een app

Met de zogenaamde Weedviewer-app kan de hoeveelheid onkruid op verhardingen beoordeeld en geclassificeerd worden. Op basis van 10 digitale foto’s van de verharding in een meetvak, berekent de Weedviewer-app de onkruidbedekking (in %) en vergelijkt deze met de meest recente CROW-schaalbalk voor onkruidbezetting op verhardingen.

Voor het handhaven van de gewenste beeldkwaliteit is het nodig de onkruidgroei regelmatig te monitoren. Dit gebeurt in bijna alle gevallen aan de hand van de schaalbalken voor onkruid uit de CROW-kwaliteitscatalogus. De schaalbalk voor onkruid op verhardingen is gebaseerd op het percentage onkruidbedekking en de hoogte. Deze schaalbalk kan voor alle typen verhardingen gebruikt worden. Zo kan met de Weedviewer op smartphone of tablet onkruid op verhardingen snel en objectief worden beoordeeld.

De Weedviewer-app is op alle typen verhardingen inzetbaar en werkt onafhankelijk van bestaande beheerpakketten.

De app is ontwikkeld door Peter van Welsem Advies, Tauw BV en Wageningen UR en is o.a. te downloaden in de Google Play Store.