bijenonderzoek, voorlichting en service

Onderzoek aan bijen

Het onderzoek aan bijen door Bijen@wur omvat een breed scala aan bijengerelateerde onderwerpen door middel van onderzoek, voorlichting, service verlening en consultancy. De onderwerpen gaan van voeding via biomonitoring tot neveneffecten van middelen, waarbij de focus ligt op bijengezondheid en bestuiving.

Bijen leven in een omgeving waarin ze continu blootgesteld worden aan factoren die hun gezondheid beïnvloeden. Ziekten, gewasbeschermingsmiddelen, voeding en vooral de interactie tussen deze factoren en andere, vormen de spil van het onderzoek.

De afname in bestuivers kan vergaande effecten hebben voor de voedselzekerheid. Gallai et al. (2009, In: Ecological Economics 68, p810-821) berekenden dat bij de huidige afname van bestuivers, de verwachte productie van fruit, groenten en genotsmiddelen (koffie, thee, tabak) onder het huidige consumptie niveau zullen zakken.

Bijen zijn de meest belangrijke groep bestuivers voor wilde planten en gewassen. De belangrijkste gewassen voor humane consumptie, zijn voor 70% afhankelijk van bestuiving. De totale economische waarde van de ecosysteemdienst bestuiving voor 2005 werd geschat op 152 miljard euro, wat gelijk staat aan 9% van de waarde voor de wereld landbouwproductie voor humane consumptie. De vraag naar bestuiving neemt wereldwijd toe door de toename in de teelt van gewassen met hoge productie waarde, zoals fruit. De toename van deze hoogwaardige gewassen samen en hun bestuivers is van essentieel belang voor de groeiende wereldbevolking en hun behoefte aan vitaminen en mineralen.

Onderzoek naar de gezondheid van bijen richt zich bijvoorbeeld op de effecten van gebrekkig voedsel voor de vitaliteit van bijenvolken, of wat de neveneffecten zijn van blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen op de vitaliteit en overleving van honingbijenvolken. Op het moment ligt de nadruk vooral op de interactieve effecten tussen deze afzonderlijke factoren.

Bijen@wur wordt ook vaak gevraagd voor consultancy op het gebied van import van bijen (exotische ziekten) of voor vragen met betrekking tot bijen- of hommelteelt.

Al het onderzoek, de voorlichting, en serviceverlening wordt gedaan op basis van contracten waarbij Bijen@wur zich houdt aan de ‘code of conduct’ opgesteld door Wageningen University & Research (WUR). WUR hanteert een strikt beleid met vastgelegde afspraken waar iedere onderzoeker zich aan houdt, ter borging van de onafhankelijke positie van de organisatie en haar medewerkers. Die onafhankelijke positie is voor deze organisatie één van de voorwaarden om het werk goed te kunnen doen.