bestuiving in de land- en tuinbouw

Bestuiving in de land- en tuinbouw

Zo’n 35% van de gewassen verbouwd voor consumptie is afhankelijk van bestuivende insecten zoals bijen. In Nederland worden hiervoor, naast wilde bestuivers ook hommels en honingbijen ingezet. Ze worden onder andere gebruikt in de fruitteelt, glasgroenteteelt en in de zaadteelt.

Fruitteelt

Nederland heeft een groot areaal aan fruit. Met name appels en peren, maar ook ‘nieuwe’ gewassen als Blauwe bosbes wordt geteeld. Voor een goede vruchtzetting is bestuiving nodig. Bijen en hommels kunnen hieraan bijdragen. Bijen@wur heeft veel kennis rondom bestuiving in huis, verricht praktijkonderzoek en heeft goede contacten met bijenhouders en fruittelers.

Glastuinbouw

In de afgelopen jaren heeft het onderzoek van bijen@wur in sterke mate bijgedragen aan het gebruik van bestuivende insecten in de glasgroenteteelt. In kassen is geen bestuiving door wilde bestuivers, dus is de bestuiving afhankelijk van bijen en hommels. Op dit terrein vinden nog steeds innovaties plaats.

De glastuinbouw is een sector met veel technische ontwikkeling. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan energiebesparing, en het optimaliseren van productieprocessen. Assimilatiebelichting is daar een goed voorbeeld van en wordt onder andere bij de teelt van tomaten en paprika’s gebruikt. Deze lichtbron zorgt ervoor dat planten ook op bewolkte dagen genoeg licht krijgen om te groeien. In de praktijk bleken hommels moeite te hebben met deze alternatieve lichtbron. Bijen@wur heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van deze problemen.

Zaadteelt

Bijen@wur heeft in samenwerking met Inbuzz imkersbedrijf een factsheet uitgegeven waarin alle informatie gebundeld is over de rol van honingbijen bij de teelt van zaden. In deze uitgave is de ervaring in de zaadteelt van professionele bestuivingsimkers van Inbuzz gekoppeld aan de expertise van de onderzoekers van Bijen@wur.

Een belangrijke stap in de productie van voedsel- en siergewassen is de teelt van zaden. Voor een goede zaadzetting is bestuiving voor veel gewassen van essentieel belang. Honingbijen worden veelvuldig gebruikt in de zaadteelt, maar bestuiving is in deze teelt niet zo makkelijk. Er komt veel kennis en kunde bij kijken.

De factsheet is gefinancierd door de bijenhoudersverenigingen ABTB, ANI en de NBV.