Hommelteelt

Hommels zijn belangrijke bestuivers in teelten onder glas. De teelt van hommels is onder andere door Bijen@wur ontwikkeld. De commerciële teelt van hommels wordt tegenwoordig gedaan door professionele bedrijven. Bijen@wur houdt zich nu, in opdracht van hommelteetlbedrijven bezig met teeltverbetering en fundamenteel ziekte-onderzoek.

Nederland is wereldwijd de grootste exporteur van geteelde hommelvolken. Voor een gezonde hommelteelt is het essentieel om ziekten buiten de deur te houden. Bijen@wur heeft veel expertise op het gebied van hommelziekten en draagt bij aan de wetenschappelijke kennis erover. Zo werd in 2006 een internationaal onderzoek afgerond over Nosema bombi, één van de belangrijkste hommelziekten.

Op verzoek van hommelteeltbedrijven en buitenlandse onderzoeksinstituten worden er workshops rond het onderwerp georganiseerd.

Lees meer: