multifunctionele bestuivers

Multifunctionele bestuivers

Bestuivende insecten (met name bijen) zijn niet alleen nuttig voor de bestuiving van gewassen, maar ze zijn ook op andere terreinen bruikbaar. Door stuifmeel te verzamelen in paprikakassen kunnen bijen allergische reacties van paprikaplukkers helpen voorkomen. Hommels en bijen worden ingezet om antagonisten te verspreiden ten behoeve van biologische ziektebestrijding in de land- en tuinbouw.

Allergie in de tuinbouw verminderen met bijen en hommels

Ruim een derde van de medewerkers in de paprikateelt heeft aantoonbaar last van allergische reacties wanneer ze werk uitvoeren in de directe omgeving van paprikaplanten. Het betreft meer dan 2.500 mensen in Nederland. De klachten lopen uiteen van kriebel (neus en ogen), verstopte neus, loopneuzen en jeuk tot ademhalingsproblemen (astma).

Bijen@wur heeft in samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam onderzoek gedaan om te bepalen of de inzet van honingbijen ertoe kan bijdragen dat stuifmeelallergie bij mensen in de paprikateelt vermindert. Uit het onderzoek bleek dat er een afname was van het aantal klachten. In 2007 heeft bijen@wur in dit kader de potentie van hommels onderzocht. Hieruit bleek dat hommels zelfs nog beter zijn in het ophalen van paprikastuifmeel dan bijen.

Antagonistenverspreiding door bijen en hommels

Honingbijen en hommels kunnen ingezet worden om antagonisten te verspreiden in een gewas. Dit is een vorm van biologische bestrijding waarbij de antagonisten voorkomen dat schimmelziekten een gewas kunnen aantasten. Doordat de bijen en hommels de antagonisten op de juiste plek brengen, in de bloem, kan met een kleine hoeveelheid antagonisten een gewas beschermd worden en het fungicide gebruik worden terug gedrongen. Er bestaat grote belangstelling voor en er liggen mogelijkheden in diverse landen.

En honingbijen worden ook gebruikt voor biomonitoring van de kwaliteit van het milieu.