neveneffecten gewasbescherming op bijen

Neveneffecten van gewasbescherming

De mate waarin bestuivers voorkomen wordt beïnvloed door meerdere factoren, waaronder biotische factoren zoals ziekten, parasieten, beschikbaarheid van voedselbronnen (en eventueel afname daarvan door habitatfragmentatie en habitatverlies), en abiotische factoren zoals klimaatverandering en vervuilende stoffen. Hoewel de vermeende oorzaken van de sterfte van honingbijen nog onderzocht worden, kan het grootschalig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, waaronder de neonicotinoïden tegen insectenplagen, bij hebben gedragen aan het verlies van deze bestuivers.

Bijen@wur doet vooral beleidsondersteunend onderzoek voor de Nederlandse overheid naar de neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen.

Zie bijvoorbeeld het artikel:

Blacquière et al (2012) Neonicotinoids in bees: a review on concentrations, side-effects and risk assessment. Ecotoxicology 21, 973-992.

Ook binnen het beleidsondersteunend onderzoeksproject BIJ1 werd in  2010-2011 en 2011-2012 onderzoek gedaan naar de neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen.

Het beleidsondersteunend onderzoeksproject  naar de neveneffecten van gewasbeschermingsmiddelen wordt vanaf 2013 voorgezet onder het nieuwe BO programma Bijen en Bestuiving.