Weerbare bijen

Weerbare bijen

De bijenhouderij is in grote delen van de wereld de laatste decennia achtervolgd door sterfte en zwakke gezondheid van bijenvolken. Het onderliggende centrale probleem is een gat tussen de weerbaarheid tegen ziekten en plagen van de bijenvolken van bijenhouders en de meer natuurlijke weerbaarheid van bijenvolken.

Door selectie op eigenschappen ten bate van de bijenhouders zijn er eigenschappen die van belang zijn voor de weerbaarheid van de bijen verloren gegaan (non-actief). Vanuit de bijenhouderij en het beleid is de wens uitgesproken niet alleen te werken aan het bestrijden van de ziekten en plagen, maar ook te werken aan het verbeteren van de eigen weerbaarheid van bijenvolken tegen ziekten en plagen.

Project en rapport Weerbare bij

Binnen het project 'Weerbare bij' BO-20-003-023 (eerder onder de naam 'Duurzame bij') is er in 2014-2015 gewerkt aan het rapport 'Weerbare bij'. In dit rapport zijn de huidige (dd oktober 2015) initiatieven op het gebied van weerbaarheid van bijenvolken in kaart gebracht. Deze initiatieven worden vooraf gegaan door een literatuuroverzicht. Dit literatuuroverzicht plaatst de initiatieven in een context en schets de kaders van die context.

Grofweg lijken er twee stromingen te bestaan om de erfelijke weerbaarheid van de bijenvolken te vergroten. De ene stroming selecteert op specifieke resistentie eigenschappen met behulp van bijenteelt-programma’s. De andere stroming selecteert op volksoverleving en natuurlijke aanpassing(en) aan de lokale infectiedruk of zelfs de algemene lokale omstandigheden. Deze stroming selecteer dus indirect op natuurlijke resistentie als tolerantie. Sommige initiatieven passen heel duidelijk in een van deze stromingen, andere gebruiken aspecten van beide.

Workshop

workshop.jpg

Als uitvloeisel van deze studie werd op 23 en 24 november 2015 een internationale workshop georganiseerd waar een doorsnede van deze initiatieven aanwezig was om gezamenlijk de state of the art vast te stellen en internationale afstemming te zoeken. Op basis van deze workshop wordt op dit moment een gezamenlijke kennisagenda opgesteld.