Nieuws

Doe mee aan de monitor wintersterfte honingbijen

Gepubliceerd op
17 april 2020

Nu de paardenbloemen weer bloeien en de bijen al weer druk zijn, is het belangrijk om toch nog even terug te kijken naar het afgelopen bijenjaar. Daarom willen we u vragen om mee te doen aan de monitor wintersterfte honingbijen 2019-2020.

Deze enquête wordt jaarlijks gehouden en wordt gebruikt om de landelijke wintersterfte van bijenvolken onder bijenhouders te berekenen. Daarnaast worden in samenwerking met COLOSS een aantal verdiepende vragen gesteld over zaken waar u als bijenhouder mee te maken krijgt gedurende het jaar.

We willen u vragen de enquête zo volledig mogelijk in te vullen. Hoe meer bijenhouders meedoen, hoe completer de informatie is over de bijenhouderij en de uitdagingen waar we voor staan.

De enquête bestaat uit 31 vragen en duurt ongeveer 8 minuten om in te vullen. De enquête kan van 15 april tot 1 mei ingevuld worden. Half mei wordt een landelijke wintersterftecijfer bekend gemaakt.