Mycorrhiza inzetten tegen Phytophthora in aardbei

Nieuws

Mycorrhiza inzetten tegen Phytophthora in aardbei

Gepubliceerd op
12 december 2014

Het blijkt mogelijk onbewortelde aardbeistekken in potgrond, die geen mycorrhiza-schimmels in hun wortels hebben, te voorzien van de beschermende mycorrhiza-schimmel (soort Rhizophagus irregularis), afkomstig van het EU-project REFERTIL. Dit bleek uit onderzoek uitgevoerd door onderzoekers Joeke Postma en Marieke Förch van Wageningen UR. De toegevoegde mycorrhiza-soort Rhizophagus bleek in staat de infectie door Phytophthora met circa 50% te reduceren. Een veelbelovende manier om stengelbasisrot in aardbeien te voorkomen.

Aan mycorrhiza’s worden enkele positieve eigenschappen toegeschreven, zoals fosfaat beschikbaar maken voor de plant of aantasting door ziektes tegengaan via competitie. Mycorrhiza-schimmels komen echter niet voor in substraat waar niet eerder planten op groeiden, zoals schone potgrond. Zelfs het toevoegen aan de potgrond van 10% grond van een akkerbouwperceel, zorgde niet voor mycorrhiza’s in de wortels.

Toevoeging van mycorrhiza-schimmels aan substraat

In een proef werden twee mycorrhiza-soorten (Rhizophagus irregularis en Glomus etunicatum), afkomstig uit het EU-project REFERTIL aan onbewortelde Elsanta stekken in potgrond toegevoegd. Bij de mycorrhiza-soort Rhizophagus bleek na 6 weken 40% van aardbeiwortels mycorrhiza’s te bevatten. Bij de mycorrhiza-soort Glomus was slechts 10 % van de wortels met mycorrhiza’s bezet. Bij de controle-aardbeien was geen enkele wortel gekoloniseerd met de schimmel.

Minder stengelbasisrot

Een deel van de aardbeiplanten werd geïnfecteerd met Phytophthora cactorum, dat stengelbasisrot veroorzaakt in aardbei. De toegevoegde mycorrhiza-soort Rhizophagus bleek in staat de infectie door Phytophthora ca. 50% te reduceren ten opzichte van de controle zonder mycorrhiza. Zowel het aantal bruine wortels als het aantal planten met inwendige symptomen van stengelbasisrot was minder. De andere mycorrhiza-soort was niet echt effectief.

Welke mycorrhiza-soorten zijn het meest effectief?

De gevonden effecten moeten nog verder onder praktijkomstandigheden worden getoetst. Hierbij moet vooral gekeken worden naar herhaalbaarheid, de wijze van toedienen en de omstandigheden waaronder de mycorrhiza’s effectief zijn. Ook is het van belang om te weten welke mycorrhiza-soorten het meest effectief zijn, en of het toedienen economisch haalbaar is.