Verslag Symposium Bijengezondheid 2013

Ongeveer 200 bijenhouders en bijenliefhebbers waren op zaterdag 13 april 2013 afgekomen op het bijengezondheidsymposium. Dit jaarlijks evenement werd voor de tweede keer georganiseerd door Bijen@wur. Er werden verschillende lezingen gegeven die allemaal raakten aan het thema bijengezondheid.

Bram Cornelissen vertelde eerst over historische meldingen van wintersterfte en hoe de populatie gehouden bijenvolken zich in de laatste 150 jaar heeft ontwikkeld. Daarna was het de beurt aan Dr. Robert Brodschneider van de universiteit van Graz, Oostenrijk. Samen met Professor Karl Crailsheim onderzoekt Dr. Brodschneider onder andere de energetische aspecten en voeding van honingbijen. Dr. Tjeerd Blacquière vertelde over het onderzoek dat in Wageningen verricht wordt naar de samenleving van varroa en bijen. Het onderzoek richt zich op resistentiemechanisme van bijen tegen varroa.

Vervolgens was er de gelegenheid om de lunch te nuttigen en de expo te bezichtigen. Maar niet voordat de aanwezige bijenhouders de wintersterfte-enquête op de achterzijde van de lunch-bon hadden ingevuld. De bijenhouders werden hierin gevraagd om antwoord te geven op de vraag hoeveel bijenvolken ze ingewinterd hadden en hoeveel er uitgewinterd waren. Op basis van de informatie die bijenhouders aandroegen (119 mensen hadden een briefje ingevuld), werd berekend dat de bijenhouder op het symposium gemiddeld 20.5 volken heeft. Deze bijenhouders hadden een totale wintersterfte van 8.7%. Een telefonische enquête gezamenlijk uitgevoerd met de NBV eerder die week leverde een hoger percentage op. Over de uitslag van de wintersterfte enquêtes zal later nog uitgebreid bericht worden.

symp13.jpg

Tijdens de expo konden verschillende stands bezocht worden om bijenspullen aan te schaffen, meer te weten te komen over bijengezondheid en om meer te leren over andere insecten. Daarnaast presenteerden leerlingen van INholland een poster over de detectie van DWV.

Na de pauze werd het programma voortgezet door Dr. Coby van Dooremalen. Ze vertelde over de wisselwerking tussen varroa en stuifmeelaanvoer en hoe dit ingrijpt op de fysiologie van bijen. Gastspreker Dr. Frank van Langevelde presenteerde zijn werk naar de thermoregulatie bij honingbijen in de winter. De middag werd afgesloten door Sjef van der Steen MSc met de resultaten van een retrospectieve studie naar wintersterfte in tussen 2010 en 2012 en de rol van ziekten als nosema, varroa en virussen daarbij.