Verslag Symposium Bijengezondheid 2014

Het Symposium Bijengezondheid (symposium en expo) op zaterdag 22 maart 2014 in congrescentrum Hof van Wageningen werd bezocht door zo'n 180 bijenhouders en bijenliefhebbers. Dit jaarlijkse evenement werd voor de derde keer georganiseerd door de onderzoeksgroep Bijen@wur Wageningen UR. Alle lezingen raakten aan het thema bijengezondheid.

Dennis vanEngelsdorp, Department of Entomology, University of Maryland, gaf de openingspresentatie over bijenonderzoek in de USA met de nadruk op voeding, pesticiden en pathogenen en parasieten. In de USA heeft een verschuiving plaatsgevonden van honingproductie naar bestuivingsdiensten met name door de professionele imkers. Dit gaat gepaard met massale migratie van bijenvolken over grote afstanden en ten koste van het natuurlijke foerageergedrag van bijen en hun gezondheid.

Sjef van der Steen, onderzoeker van Wageningen UR, vertelde over het onderzoek naar effect van een blootstelling aan Imidacloprid op de vitaliteit en overwintering van bijenvolken in de periode van mei 2011 tot april 2013. De onderzoeksopzet en de resultaten werden getoond. Het onderwerp Imidacloprid leeft sterk onder de bezoekers en na de presentatie volgde een levendige  discussie.

bijensymposium_2014_Wageningen_Dennis.jpg

Coby van Dooremalen van Wagenengen UR, hield een presentatie getiteld 'Weinig varroa en voldoende dracht: veldstudie'. Zij gaf kort haar resultaten van de effecten van varroa en stuifmeelaanvoer op de ontwikkeling van en mechanismen in bijenvolken.

Tjeerd van Blacqui√®re, senior onderzoeker van Wageningen UR, presenteerde het onderzoek naar het effect van het elektromagnetisch veld van een zendmast op honingbijen. Net als het  onderwerp 'Imidacloprid' gaf ook dit voldoende aanleiding tot een discussie onder een deel van de bezoekers.

Als laatste spreker vertelde Bram Cornelissen van Wageningen UR over de plannen om de diagnose van bijenziekten in een nieuw jasje te steken, waarbij de bijenhouders meer betrokken worden bij de diagnose. Zijn presentatie werd afgesloten met een leerzame quiz. Het symposium werd afgesloten met een forumdiscussie.

Voor de lezingen en in de pauzes was er volop ruimte voor het bezoeken van de expo en informatie-uitwisseling tussen de imkers, bezoekers en onderzoekers.

De expo werd verzorgd door Honingmagazijn, Imkerij de Werkbij , Vlaams vulgarisatiecentrum voor bijenteelt, Imkershop, Coupletsugars, Stichting Food4Bees, Bijenkennisnet,, Stichting De Duurzame Bij, Tringa-Paintings en CVI Carnicabijen.