Acarapis mijten

Overige ziekten in bijen

Er zijn vele varianten bijenziekten en plagen waar bijen last van kunnen hebben. Van stuifmeelmijten tot wasmotten, ze profiteren allemaal op één of andere manier van honingbijen. Acarapis mijtziekte kan zelfs leiden tot sterfte van het hele bijenvolk. Een aantal organismen leeft als commensaal in bijenvolken of komt als secundaire infectie opzetten bij andere belangrijkere pathogenen.

Acarapis mijtziekte

Acarapis mijtziekte is een aantasting van het eerste paar tracheeën (de ademhalingsbuizen) van de volwassen bij door de mijt Acarapis woodi. De koningin, werksters en darren kunnen besmet worden.

De mijt is 85-116 μm lang en 57-85 μm breed, is geelwit van kleur en heeft acht poten. De monddelen, met steek/zuig mechanisme zijn krachtig ontwikkeld. De mijt produceert waarschijnlijk een chitine weekmakende stof, om het steken te vergemakkelijken. Op het eerste pootpaar bevinden zich de tastorganen.

Amoebeziekten

De amoebe Malpighamoeba mellificae Prell behoort tot de eencellige dierlijke organismen, de Protozoa. Deze protozoa bewegen zich voort door middel van pseudopodia (schijnvoeten) en voeden zich door middel van fagocytose.

Malpighamoeba mellificae kan cysten vormen. Deze cysten hebben een zeer resistente celwand. De cysten zijn kogelrond met een doorsnede van ongeveer 7,5 μm. Wanneer de cysten, die met het voedsel door de bij opgenomen worden, in de endeldarm van de bij terechtkomen, komen hieruit de amoeben vrij. Deze kruipen terug door de dunne darm naar de buizen van Malpighi waarin ze zich vermenigvuldigen en er uiteindelijk weer cysten gevormd worden. Deze cysten verlaten met de ontlasting het bijenlichaam.

De amoeben beschadigen en verstoppen de buizen van Malpighi. Hierdoor worden o.a. stofwisselingsproducten niet meer afgevoerd en vergiftigt de bij als het ware zichzelf. Bovendien treedt er verstoring van de waterhuishouding op waardoor er diarree ontstaat.

Wasmotten

Bijenhouders die al een tijdje in het vak zitten weten het maar al te goed. Laat geen raten slingeren. En dat is niet voor niets! Wasmotten kunnen opgeslagen raten compleet verorberen. Zelfs het houtwerk laten ze niet ongemoeid! op zich vormen wasmotten geen bedreiging voor honingbijen, maar in zwakke volken kunnen ze zich een weg  vreten door de raten. Er zijn eenvoudige manieren om de last van wasmotten dragelijk te maken.

Meer info: Imkerpedia

Braula coeca

In de volksmond wordt Braula coeca ook wel de bijenluis genoemd. In werkelijkheid gaat het om een vleugelloze vlieg die volledig afhankelijk is van honingbijen voor z’n overleving. In nederland komt de bijenluis niet meer voor. Waarschijnlijk is deze soort met de introductie van de Varroamijt verdwenen. De middelen die varroa bestrijden zijn schadelijk voor deze commensaal.