varroa

Varroa destructor

De varroa mijtziekte (varroatose) bij bijen wordt veroorzaakt door de ectoparasiet Varroa destructor. Deze exotische parasiet is een grote bedreiging voor de Europese honingbij. Er is consensus over de multifactoriële oorzaak van de bijensterfte, maar de aanwezigheid van deze mijt in alle bijenvolken zorgt voor een enorme druk op de gezondheid van bijenvolken.

Foto: Een bijenpop met een volwassen varroamijt. (Bram Cornelissen, www.naturaincognita.com)

Wintersterfte van honingbijen is in de veel gevallen toe te schrijven aan varroa in combinatie met secundaire virusinfecties die de mijt overdraagt. Bijen@wur onderzoekt de gevolgen van deze parasiet voor honingbijen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ontwikkeling en optimalisatie van praktische methoden voor bijenhouders om deze mijt te bestrijden.

Brochure bestrijding varroa

De brochure Effectieve bestrijding van varroa kunt u hier downloaden, maar de informatie staat ook integraal op deze site (zie in de rechterkolom).

Voor inhoudelijke informatie over Varroa destructor verwijzen wij u naar de eerste helft van de brochure, informatie over varroabestrijding staat in de tweede helft. Begin 2014 is een aangepaste herdruk verschenen.

We zijn door onze voorraad heen van de gesubsidieerde Brochures Effectieve Varroa Bestrijding. Om u toch van de papieren versie te kunnen blijven voorzien, hebben we op eigen kosten brochures bij laten drukken. Om de continuïteit van het foldermateriaal te waarborgen, vragen wij aan iedereen per 1 juli 2017 € 2,50 per bestelde brochure. Gedrukte brochures kunnen besteld worden door een e-mail te sturen naar Bijen@wur met het aantal brochures dat u wilt ontvangen en een postadres. De brochure is gratis te downloaden (zie link boven) of online te bekijken (rechts op deze pagina).

Fotoalbum voor herkenning symptomen:

(klik op de foto om naar het album te gaan)

Onderzoek naar varroa

Het meeste onderzoek naar varroa is ondergebracht in het Nationaal Programma Honing Nederland. Dit programma is opgezet voor het leveren van handvatten voor duurzame varroabestrijding en toepassingen aan Nederlandse bijenhouders.

In dit programma zijn onder andere ondergebracht:

Bijen@wur doet zowel toegepast als een combinatie van toegepast en fundamenteel onderzoek naar varroa. Toegepast onderzoek spitst zich bijvoorbeeld toe op het integreren van zwermverhinderings-methodieken en varroabestrijding. Zie bijvoorbeeld de artikelen over:

Meer fundamenteel, wordt bijvoorbeeld onderzocht welke effecten varroa heeft op de vitaliteit van honingbijen en bijenvolken. Zie bijvoorbeeld het wetenschappelijk artikel over:

Ook wordt onderzocht in welke mate varroa interacteert met andere bijensterfte-gerelateerde factoren zoals voeding of pathogenen. Zo werken we nu bijvoorbeeld aan:

  • Interactieve effecten van stuifmeelaanbod en Varroa destructor op de groei van jonge honingbijen (labstudie)
  • Interactieve effecten van stuifmeelaanbod en Varroa destructor op de ontwikkeling van honingbijenvolken en de levensduur van winterbijen (veldstudie)
  • Interactieve effecten van Varroa destructor, Nosema ceranae, en sub-letale blootstelling aan Imidacloprid op honingbijenvolken (veld studie)

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de onderliggende resistentiemechanismen van de varroa-resistente teeltlijnen van Bijen@wur.nl waarbij het uitgangsmateriaal onder andere bestaat uit Gotlandnakomelingen. Informatie hierover kunt u bijvoorbeeld vinden in: