De bestrijding van varroa in de praktijk
Trefzekere bestrijding volgens een 3-gangen menu

menu.jpg
Het is noodzakelijk varroa een aantal keren per jaar te bestrijden. Met de methoden en middelen die we hier beschrijven kan een schema gemaakt worden dat uit drie verschillende behandelingen per jaar bestaat. Het is te vergelijken met een 3-gangenmenu, met een voorgerecht, hoofdgerecht en een nagerecht (zie tabel).

Het is belangrijk dat er een zekere spreiding over het jaar is. Dit betekent een behandeling in het voorjaar, in de zomer en een behandeling in de winter. In de zomer kunnen meerdere behandelingen worden uitgevoerd. In de zomer kan er gekozen worden uit meerdere behandelingen

Voorbeeld 1:

  • Een bijenhoud(st)er start in april met de varroabestrijding door verzegeld darrenraat te verwijderen.
  • Vervolgens combineert hij/zij zwermverhindering met een behandeling met oxaalzuur sproeien in de broedloze periode.
  • In december wordt de varroabestrijding afgerond met een oxaalzuurdruppelbehandeling.

Voorbeeld 2:

  • Een bijenhouder begint met een combinatie van zwermverhindering en oxaalzuur sproeien.
  • In augustus wordt een mierenzuurbehandeling met de Liebig-verdamper gedaan.
  • In december worden de laatste mijten gedood met een oxaalzuurdruppelbehandeling.

Bestrijdingsmiddelen en -methoden

Op de volgende pagina’s wordt informatie gegeven bij de bestrijdingmethoden en -middelen. De informatie is als volgt weergegeven. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over de werking, effecten op bijen, veiligheid en residuen van een methode of middel. Daarnaast wordt er praktische informatie gegeven over de voorbereiding, veiligheidsmaatregelen en uitvoering van bestrijdingsmethoden. Deze informatie is steeds te vinden onder de tijdsbalk.