Plaaginsecten in de bodem bestrijden met insecten-dodende schimmels

Biologische bestrijding van plaaginsecten in de bodem is weer een stap dichterbij gekomen. Wageningen University & Research heeft 5 veelbelovende schimmels geïsoleerd die 90 tot 100% van de engerlingen en emelten doden en die bovendien goed in de bodem overleven als er geen plaaginsect in de buurt is. De verwachting is dat deze insecten-dodende schimmels ook effectief zijn tegen andere plaaginsecten in de bodem.

Op dit moment worden insecten-dodende schimmels – ook wel entomopathogene schimmels genoemd – nog weinig ingezet tegen plaaginsecten in de bodem. Daar zijn twee redenen voor: de schimmels zijn lastig in de bodem te krijgen en ze overleven het niet als er een langere periode geen plaaginsecten zijn.

Overleven zonder plaaginsect

Sommige schimmels hebben zelf iets gevonden om te overleven zonder plaaginsecten. Ze blijven op of in de buurt van de wortels van de planten waaraan de plaaginsecten zich tegoed doen. Zo zijn ze beschermd tegen andere organismen en ze kunnen zich voeden met stoffen uit de plant.

Dit principe gebruikte Wageningen University & Research om nieuwe schimmelsoorten te vinden die mogelijk zijn in te zetten tegen plaaginsecten in commerciële gewassen. Onderzoekers groeven 80 planten met kluit uit in extensief beheerde weiden in Zwitserland. In de nabijgelegen intensief beheerde weiden geven de engerlingen, de larven van de meikever, grote schade terwijl de extensief beheerde weiden daar geen last van lijken te hebben.

Schimmels isoleren en identificeren

Onderzoekers van Wageningen University& Research isoleerden de schimmels van de wortels en testten de werking tegen engerlingen en emelten. De onderzoekers van de  Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaft (ZHAW) identificeerden de schimmels tot soortsniveau. .

De resultaten zijn veelbelovend. Vijf van de isolaten doodden meer dan 90% van de engerlingen en zes isolaten doodden zelfs 100% van de emelten (larven van de langpootmug, een plaag in met name graslanden). Dit biedt hoop op succes bij andere bodemplagen. Engerlingen en emelten zijn namelijk lastig te bestrijden en er bestaat bijna geen goed werkend biologisch middel. Als een schimmel goed werkt tegen engerlingen en/of emelten doet die het vast ook goed doet tegen andere bodemplagen, zoals bijvoorbeeld diverse snuitkevers, zo is de verwachting. 

8f65bcd1-ce6c-4491-aec6-8449729aa405_planten1.jpg

c4905c20-3215-433d-934a-9872223c359b_schimmels.jpg

Schimmels testen tegen andere bodemplagen

Met het succes van de 5 isolaten komt de volgende stap in beeld: de schimmel-isolaten testen tegen andere bodemplagen. De best werkende worden nu al getest tegen koolvlieg.

Uiteindelijk moet dit onderzoek leiden tot een werkzaam product met schimmels die zich goed in de wortelomgeving van de plant kunnen handhaven. Zover is het nog niet. Zo is nog niet bekend wat het met de plant doet als deze schimmels daarin leven: groeit de plant minder goed omdat de schimmel veel energie van de plant gebruikt? Ook is de vraag in hoeverre de schimmels de plant beschermen als ze erin zitten in plaats van erbuiten. En dan is er natuurlijk nog de vraag hoe je de schimmel kunt verwerken tot een geschikt product voor de praktijk. Een mogelijkheid is zaadcoating of de schimmel meegeven aan jonge plantjes.

Financiering

Dit onderzoek naar entomopathogene schimmels, wordt gefinancierd door het publiek-private onderzoeksprogramma Topsectoren Tuinbouw van het ministerie van Economische Zaken, samen met de firma Koppert en de  Züricher Hochshule für Angewandte Wissenschaft.

Projectinformatie

Insecten-dodende schimmels: nieuwe toepassingen tegen  bodemplagen
Projectcode: 3740082000
Status: Lopend
Start project: 1-1-2013
Einde project: 31-12-2016
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken via TKI-bureau Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Innovatiethema: Meer en beter met minder
Partners: Wageningen University & Research; Koppert Biological Systems; Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft (ZHAW), Zwitserland.