Nieuws

Detectie van plantenziekten en -plagen in beeld

Gepubliceerd op
30 januari 2018

Voor het eerst is er een totaaloverzicht van de verschillende technieken, de zogenaamde detectieplatforms, voor het tijdig opsporen, identificeren en monitoren van plantenziekten en -plagen. De experts van Wageningen University & Research hebben deze kennis samengevoegd in een infographic. Bedrijven die met diagnostiek van plantenziekten te maken hebben, kunnen zo precies zien welke techniek het beste bepaalde soorten schimmels, virussen, bacteriën of andere schadelijke organismen detecteert.

Betrouwbare diagnostiek staat aan de basis van de teelt en handel van een gezond gewas. Gezonde gewassen zijn essentieel voor een veilige en duurzame landbouw en dragen bij aan goede voeding en aan de kwaliteit van leven. Kort gezegd: gezonde planten voeden de wereld. Belangrijke landbouwgewassen worden echter bedreigd door diverse plantenziekten en -plagen. Met betrouwbare diagnostische toetsen kunnen deze ziekten en plagen tijdig opgespoord, geïdentificeerd en/of gemonitord worden.

Gratis te downloaden

De infographic "Detectieplatforms voor het opsporen van plantenziekten en -plagen" is gratis te downloaden en beschrijft naast 'werkpaardje' DAS-ELISA, de volgende technieken:

  • Luminex, waarbij meerdere plant pathogenen tegelijkertijd worden gedetecteerd door binding aan gekleurde paramagnetische bolletjes,
  • Next Generation Sequencing (NGS) waarbij je bekende én onbekende plantenziekten in 25 uur in beeld hebt,
  • LAMP, waarbij je snel ter plekke een analyse kunt uitvoeren
  • TaqMan-PCR  deze techniek is gebaseerd op polymerasekettingreactie (PCR), een methode waarvoor Kary Mullis in 1993 de Nobelprijs ontving.

Bij elke techniek in de infographic wordt ingegaan op snelheid, locatie, gevoeligheid, specificiteit, kosten, aantal pathogenen per monster, aantal monsters per test, kwaliteit versus kwantiteit en kort samengevat, de meerwaarde van het platform.

Klik om het overzicht detectieplatforms te downloaden
Klik om het overzicht detectieplatforms te downloaden

Download