Project

Voorkomen en beheersen van schadelijke fusarium in sier- en groentegewassen

Fusarium staat in de top vijf van de meest bedreigende plantenziekten ter wereld. Chemische bestrijdingsmiddelen werken nauwelijks op al aangetaste planten. Ook zijn er steeds minder chemische middelen die nog gebruikt mogen worden. In de publiek-private samenwerking (PPS) ‘Masterplan Fusarium’ zoeken verschillende partijen naar nieuwe oplossingen voor de bestrijding van ziekteverwekkende fusariumsoorten.

Ook in Nederland zijn de problemen met fusarium in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Zowel in siergewassen (gerbera, chrysant, lisianthus en potorchidee) als in de teelten onder glas van komkommer, sla en tomaat.

Doel Masterplan Fusarium

Het doel van de PPS Masterplan Fusarium is het vormen van een solide kennisbasis. Deze bestaat uit drie pijlers:

  1. Diagnostiektechnieken in de hele keten
  2. Epidemiologie: Kennis over de verspreiding van fusarium
  3. Biologische bestrijding

Aanpak en werkwijze Masterplan Fusarium

Diagnostiek: niet alle fusariumsoorten veroorzaken ziekten en dus schade. Daarom worden snelle identificatietechnieken ontwikkeld op basis van DNA die gebruikt kunnen worden om uitgangsmateriaal snel te kunnen toetsen op besmetting met de ziekteverwekkende fusariumsoorten.

Epidemiologie: onderzoeken hoe de ziekteverwekkende fusariumsoorten zich ontwikkelen en verspreiden van plant naar plant. Om de infectieroutes te onderzoeken, worden de fusariumsoorten met fluorescentie herkenbaar gemaakt. Zo kan op microscopisch niveau bekeken worden hoe de infectieroute verloopt en zich ontwikkelt. Ook nog niet zichtbare infecties kunnen zo worden opgespoord.  Deze aanpak is belangrijk omdat fusarium een probleem is dat in de hele keten speelt: van uitgangsmateriaal en teelt tot export en consument.

Biologische bestrijding: de effectiviteit van biologische bestrijdingsmiddelen en nieuwe teeltaanpassingen zullen direct in de praktijk getoetst worden op hun effectiviteit tegen de ziekteverwekkende fusariumsoorten.

Beoogde resultaten Masterplan Fusarium

  1. Beschikbaarheid van specifieke diagnostiek waarmee schadelijke en niet-schadelijke fusariumsoorten kunnen worden onderscheiden.
  2. Bekendheid van de besmettingsroutes (via grond, water en lucht) zodat de juist ontsmettings- en hygiƫnemaatregelen genomen kunnen worden.
  3. Praktijkoplossingen voor het voorkomen en bestrijden van fusarium via teeltaanpassingen en biologische bestrijdingsmiddelen.

Het totale budget voor het onderzoek van deze PPS bedraagt 482.000 euro en wordt mede gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.