Persbericht

Vici-subsidie voor Richard Immink om bloei beter te begrijpen

Gepubliceerd op
23 februari 2018

De Wageningse plantenwetenschapper Richard Immink ontvangt anderhalf miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor zijn onderzoek naar de manier waarop planten signalen uit de natuur oppakken om bijvoorbeeld te gaan bloeien. Die kennis helpt om wereldwijd de voedselzekerheid te verhogen als het klimaat verandert.

De persoonsgebonden Vici-subsidie is gericht op gevorderde onderzoekers die met de premie een eigen vernieuwende onderzoekslijn kunnen ontwikkelen en een onderzoeksgroep kunnen opbouwen. De premie is bedoeld om de komende vijf jaar onderzoek te doen.

Wat is het juiste moment om te bloeien?

Prof. Richard Immink wil uitzoeken hoe planten temperatuur integreren in hun reproductiestrategie. Planten kunnen zich aan omgevingsfactoren aanpassen en meten deze signalen om bijvoorbeeld te bepalen of het juiste moment voor bloei is aangebroken. Het team van Richard Immink zal achterhalen hoe planten temperatuur gebruiken om reproductie te sturen en te optimaliseren. Dit onderzoek zal bijdragen aan voedselzekerheid in een veranderend klimaat.

Vici-subsidies van NWO

NWO verstrekte op landelijke schaal aan 35 onderzoekers een Vici-subsidie van elk 1,5 miljoen euro. 233 wetenschappers dienden een verzoek in voor een eigen onderzoeksproject.

De Vici-financiering is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. De Vici-financieringen zijn met Veni en Vidi samen de financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls.