Aanpak en achtergrond DuRPh

Begin 2005 kreeg Wageningen UR het verzoek van de interdepartementale Commissie Biotechnologie een onderzoeksprogramma te schrijven voor een veelbelovend project met genetische modificatie.

Het project moest passen in de Innovatieagenda van de overheid en de concurrentiekracht van de Nederlandse agrarische sector versterken. De keuze viel op een 'proof of principle' van een duurzaam aardappelziekte resistente aardappel ontwikkeld via merker-vrije cisgenese.

Cisgenese stelt onderzoekers in staat om diverse resistentiegenen in aardappelvariëteiten te brengen en om de ingebrachte genen te variëren in tijd, zodat zogenaamde 'dynamische' rassen gecreëerd worden. Deze benadering kan het doorbreken van de resistentie door de aardappelziekte vermijden of sterk vertragen. Resistentie tegen aardappelziekte was gekozen, omdat hier grote belangen op het spel staan. In de pootgoedindustrie gaat veel geld om en de bestrijding van de aardappelziekte is kostbaar. Minder bestrijding betekent bovendien minder emissie van milieubelastende chemicaliën.

Knollenblight

People, Planet, Profit

Leidraad bij het onderzoek is het motto People, Planet, Profit. Want ook in de aardappelsector betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen: rekening houden met de wensen van consumenten, boeren, waterbeheerders en andere betrokkenen (People), met het milieu (Planet) en met de economie (Profit). Het DuRPh team verwacht dat dit project zal bijdragen aan een duurzamere aardappelteelt, dat wil zeggen duurzaam op het gebied van People, Planet èn Profit.

Samenwerking

In het DuRPh project werkt Wageningen UR samen met het bedrijfsleven. DuRPh sluit naadloos aan bij het Parapluplan Phytophthora (2003-2012), waaraan het ministerie van LNV en de telers meebetalen. Het Parapluplan heeft als doelstelling een toolbox voor telers te ontwikkelen om hun middelengebruik te verminderen. Ook werkt het DuRPh team samen met het Centre for Biosystems Genomics (CBSG), een netwerk van onderzoekers en ondernemingen op het gebied van genetica, bijvoorbeeld om wilde aardappelpopulaties te screenen en geschikte genen op te sporen.