Communicatie - DuRPh

Communicatie krijgt veel aandacht binnen DuRPh. Het DuRPh team is zich terdege bewust dat het gebruik van genetische modificatie omstreden is in Nederland. Alle belanghebbenden en belangstellenden krijgen daarom van meet af aan de gelegenheid bij het project betrokken te zijn.

Alle informatie over de voor- en nadelen van de ontwikkeling van een cisgene merkervrije aardappel die resistent is tegen aardappelziekte, en over de vorderingen van het project zijn vrij beschikbaar.

Het DuRPh team organiseert ook projectdagen voor het publiek en discussiebijeenkomsten en geeft voorlichting in het land en aan de pers. We hopen dat op deze manier iedereen zelf een mening over dit project en de innovaties kan vormen. We gaan graag met u in debat!