Kennisbehoefte - DuRPh

Technisch is het al mogelijk om de functie van genen te leren kennen, te isoleren, te kloneren en te transformeren naar vele cellen van een bestaand ras en uit die populatie genetisch gemodificeerde cellen een nieuw aardappelras te selecteren. Voor DuRPh is het echter belangrijk dat binnen het project extra kennis wordt ontwikkeld waarmee dit proces aanzienlijk versneld kan worden.

Daarnaast zal in DuRPh onderzocht worden hoe genen voor resistentie ‘gestapeld’ kunnen worden, zodat de rassen uitgerust kunnen worden met meerdere afweermechanismen. In DuRPh zal ook onderzocht worden hoe goede bestaande aardappelrassen het beste met genetische modificatie veredeld kunnen worden.

Om de verkregen resistentie duurzaam te houden, dus blijvend werkzaam, wordt een strategie voor resistentiemanagement ontwikkeld. Ten slotte is er behoefte aan kennis over de maatschappelijke acceptatie van cisgeen genetisch gemodificeerde producten.